Research
R+D Projects, Research contracts, thesis and other research works

After more than a decade in analyzing geo-linguistic spaces of communication, the Group focuses on cinema, audiovisual and journalistic production and on developing new symbolic spheres of communication through the creation of cultural networks. The public policies for film, the visibility and accessibility of minorized cinemas, the analysis of cine from a historical perspective, the music as a space of creation and entrepreneurship and the generation of new audiences are the main themes of study.

RESEARCH LINES

  • Communication and Cultural Policies, Diversity, and Tangible and Intangible Heritage.
  • Cultural and geolinguistic areas of communication.
  • Film and Visual Studies.
  • Cultural Industries and Identity: from Music to Virtual Universes.
  • Programming audiovisual contents: from conception to reception.
Projects
The European Union and its Member States have made numerous pledges regarding the unyielding and non-negotiable preservation and fostering of the cultural and linguistic diversity in Europe and the value of Film as meeting point for technological innovation, culture and economy. The European Charter for Regional or Minority Languages (ECRML),…
The Lusophone countries constitute a plural and asymmetric geo-linguistic space with a common thread, a division of languages of the same linguistic system of inestimable value of use –and of change– for the circulation of products of the cultural industries. The project of research and development “Lusofonía, Interactividade e Interculturalidade”…
From the perspective of cultural and creative industries, the cinema stands out as one of the most representative territories for innovation and application of digital technologies, in both levels of production and diffusion of works. However, by having to face a “very competitive audiovisual context worldwide” (see the European Parliament…
The Project “Towards a reconsideration of postwar culture: analysis of the Modes of Representation in Spanish cinema (1939-1962) from Wenceslao Fernández Flórez’s mark” aims to thoroughly explore the Spanish filmography from the period between 1939 and 1962 in order to define –from the analysis of the preserved films, as well…
The research project “Galicia in NO-DO. Communication, culture and society (1942-1981)” constitutes an analytical observation on the image of Galicia built from the newsreel, as a crucial instrument in the Franco propaganda apparatus and, consequently, indoctrination by the dictatorial regime. A meticulous film analysis was designed for this purpose, which…
The project “Cinema, diversity and networks” aims to know and analyze the reception of Galician film products, based on certain technological variables that affect the new modes of circulation of film and audiovisual production, in those countries with migrant communities which are signified by their status as citizens with the…
Congresses
International Forum ‘Languages and Cinema. Indicators towards an European subtitling program’
Within the framework of the ‘EU-VOS. Intangible Cultural Heritage. For an European program of subtitling in non-hegemonic languages’ (AEI, ref. CSO2016-76014-R) project, this forum gathers researchers of the cinema and audiovisual translation in the European environment with the aim of formulating indicators towards a harmonious subtitling policy of cinematographic and…
Thesis
Regional Public Television: The case of Televisión de Galicia. Digitalisation and technological evolution in Televisión de Galicia (1985-2012)
Rubén García Díaz
Dr. Xaime Fandiño Alonso
05/02/2016
«This thesis analyzes the technological evolution of the TV of Galicia (TVG) since the launch of the first broadcasts in 1985 until the year 2012, which inaugurated what we could consider the first MAM digitalization of this company in the Delegation Provincial de Lugo of the autonomous public television of…
Música popular e sociedade no val do ulla de 1920 a 1936: Unha visión analítica dende a prensa comarcal
Henrique Neira Pereira
Dr. Xaime Fandiño Alonso
04/02/2016
A verbena (en)cuberta. As actuacións musicais en salas con programación periódica a través da prensa local de Vigo. (Novembro 1975-Agosto 1990)
Zósimo López Pena
Dr. Xaime Fandiño Alonso
01/02/2016
Do amateur ao militante: implicacións políticas e estéticas do cinema en formato non profesional na Galiza dos anos 70
Xan Gómez Viñas
Dra. Margarita Ledo Andión
18/12/2015
A construción do personaxe esférico no relato televisivo de ficción seriada: o caso House M.D.
Natalia Alonso Ramos
Dr. Enrique Castelló Mayo
14/06/2013
Neuromarketing y seguridad vial: evaluación de la respuesta emocional ante anuncios televisivos de divulgación de la seguridad vial mediante software AFECT, Cued Review y test de recuerdo.
Raquel Freire Cobo
Dr. Enrique Castelló Mayo e Julián Carlos Flores González
13/11/2013
Produción de efectos visuais e técnicas de composición dixital no contexto cinematográfico español. Análise e influencia da dixitalización dos procesos produtivos
Oswaldo García Crespo
Dr. Jaime Francisco Fandiño Alonso
03/12/2012
Ergonomía da palabra
Jorge Vitor Estrela Ribeiro de Melo
Dr. Xosé Soengas Pérez
20/07/2012
La mediatización intercultural del espacio social: un análisis comparativo de los contenidos informativos brasileños y españoles
Amanda Paz Alencar
Dr. Enrique Castelló Mayo
29/02/2012
Aspectos documentales del cine mexicano de ficción. Décadas 1940-2010
María del Carmen Quiroga Echevarría
Dra. Margarita Ledo Andión
23/09/2011
Creación de identidad de marca en contenidos televisivos: aplicabilidad de modelos teóricos a los formatos de entretenimiento en televisión
Alberto Dafonte Gómez
Dr. Jaime Francisco Fandiño Alonso
08/10/2010
O tratamento dos sucesos nos informativos diarios de A3, T5, TVG e TVE no ano 2003: A oferta que recibe o telespectador galego
Raúl Luis Quián Pérez
Dr. Xosé Soengas Pérez
01/10/2010
Televisión e cultura: Os programas culturais da Televisión de Galicia (1985-2005)
María José López Hidalgo
Dr. Enrique Castelló Mayo
23/06/2010
A Lógica das Imagens
Jorge Manuel Costa Campos
Dra. Margarita Ledo Andión
26/02/2009
Adaptaciones cinematográficas en la década de los 40 de las novelas de Fernández Flórez ambientadas en Galicia
Héctor Paz Otero
Dra. Carmen Becerra Suárez e Dr. José Luis Castro de Paz
14/05/2008
A fotografía na revista VIDA GALLEGA. Un silandeiro universo de sentido
Roberto Ribao Fernández
Dra. Margarita Ledo Andión
03/10/2007
La construcción del Derbi Futbolístico Real Madrid CF-F.C Barcelona en el discurso periodístico de El País, y la Vanguardia entre 1996 y 2004
Antonio Isasi Varela
Dr. Xosé Soengas Pérez
18/12/2006
O sector audiovisual e a sociedade da información en Galicia. Situación e prespectivas
José Pereira Fariña
Dra. Margarita Ledo Andión
22/05/2006
A obra fotográfica dos Pacheco no período 1909-1936 a través de dúas publicacións viguesas “El Pueblo Gallego” e “Vida Gallega”
Vítor Vaqueiro Foxo
Dra. Margarita Ledo Andión
06/06/2003
La reconversión tecnológica y empresarial en un período consolidado: El caso de “La Vanguardia”
Carles Castro Sanz
Dra. Margarita Ledo Andión e Dr. Jose Luis Riva Amella
28/05/2002
Aççao psicológica a través dos Mass Media: (des)montagem de um processo de comunicaçao encoberta dirigida especialmente a um receptor-perspectivas semiótica, psicossociológica, ético-deontológica e jurídica
Jorge Paulo Monteiro de Marinho
Dr. Xosé Soengas Pérez e Dr. Salvato Vila Verde Pires Trigo
08/03/2002
A educación no limiar do século XXI: a escala global -análise das problemáticas da galaxia audiovisual e das novas tecnoloxías da informaçao e da comunicaçao
Aníbal José Ribeiro de Oliveira
Dr. Xosé Soengas Pérez
25/01/2002
Os informativos diarios nas televisións locais de Galicia. A información televisiva no espacio local
Ana Isabel Rodríguez Vázquez
Dr. Xosé Soengas Pérez
03/11/2000
Os contidos dos espacios informativos de circuito na radio en Galicia
Manuel Rodríguez Fernández
Dr. Xosé Soengas Pérez
03/11/2000
Luis Seoane e os Media. A documentación xornalística como fonte de información para o estudio da recepción da imaxe
Mª Antonia Pérez Rodríguez
Dra. Margarita Ledo Andión
02/11/2000
La función ilustrativa de la fotografía en la prensa
José Baeza Gallur
Dra. Margarita Ledo Andión
14/12/1999
A importancia das Ciências da Informaçâo muna civilizaçâo mediática
Mario José Ferreira Pinto
Dr. Xosé Soengas Pérez
14/05/1998
La infraestructura tecnológica en los informativos de TV. En Galicia: usos y aplicaciones en la realización de los informativos diarios
Mª Del Carmen Varela Rodríguez
Dr. Xosé Soengas Pérez
08/05/1998
Prensa e identidade na sociedade. Estratexias e funcións dos xornais no sistema galego de comunicación
Luis Álvarez Pousa
Dra. Margarita Ledo Andión
01/01/1998
Fotojornalismo Performativo. O serviço de fotonoticia da agencia lusa de informaçao
Jorge Pedro Almeida Silva e Sousa
Dra. Margarita Ledo Andión
01/01/1998
A reconversión da prensa en Galicia 1982-1992
Francisco Campos Freire
Dra. Margarita Ledo Andión e Dr. Xosé Ramón Barreiro Fernández
07/06/1994
O papel das publicacións locais na Galicia de fin de século 1990-1993
Xosé López García
Dra. Margarita Ledo Andión
01/01/1994
Contracts
Realización dun documental sobre a saúde mental en Galicia
22/01/2008
Federación de Asocacións de Familiares e Persoas con Enfermidades Mentais de Galicia
Sociedade da información e investigación en comunicación
01/01/2008
Consellería de Innovación e Industria-Xunta de Galicia
Os novos modelos de televisión
31/12/2007
Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia
Investigar a comunicación
01/01/2007
Secretaría Xeral de Comunicación-Presidencia, Xunda de Galicia
Comunicación na Periferia Atlántica
31/05/2001
Secretaría de I+D, Presidencia, Xunta de Galicia
Observatorio do Audiovisual, Catálogo de Produción 2001-2002
31/12/2001
Compañía de Radiotelevisión de Galicia, S.L.
Análise dos modelos de televisión educativa vixentes na área española e latinoaméricana
30/11/2000
Centro Nacional de Información e Comunicación Educativa o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte
Seminary
CO(M)XÉNERO
Permanent Seminar on Communication and Gender
The persistence of the androcentric discourse in the contents, the editorial line and the organizational structures of the current media reflects and perpetuates an asymmetric and dysfunctional society that silences and disables divergent positions. In order to put an end to this disabling dynamic, the construction of audiences and collectives…
© 2019 Estudos Audiovisuais