Investigación
Proyectos de investigación, contratos, tesis y otros trabajos de investigación

Con máis dunha década de historia na análise de espazos xeolingüísticos de comunicación, o Grupo de Estudos Audiovisuais, dirixe as súas actividades ao estudo da produción informativa, audiovisual e cinematográfica e á creación de novos ámbitos simbólicos de comunicación mediante o artellamento de redes e espazos culturais. A análise das políticas públicas de apoio ao cinema, a visibilidade e accesibilidade de cinematografías minorizadas, a análise do cinema dende a perspectiva histórica, o estudo do ámbito musical como espazo de creación e emprendemento son, xunto coa capacitación mediática e a xeración de novos públicos, algúns dos temas que centran a actualidade investigadora do grupo.

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN DO GRUPO:

  • Políticas de comunicación e cultura, Diversidade e Patrimonio Material e Inmaterial.
  • Espazos culturais e xeolingüísticos de comunicación.
  • Estudos Fílmicos e Visuais.
  • Industrias Culturais e Identidade: da Música aos Universos Virtuais.
  • Programar contidos audiovisuiais: da ideación á recepción
Proyectos
Son múltiples los compromisos promulgados por la Unión Europea y sus estados miembros en torno a la decidida e inexcusable preservación y fomento de la diversidad cultural y lingüística de Europa y a la puesta en valor del Cine como objeto de confluencia entre la innovación tecnológica, la cultura y…
Os países lusófonos constitúen un espazo xeo-lingüístico plural e asimétrico cun fío común, unha partilla de linguas do mesmo sistema lingüístico de inestimábel valor de uso- e de cambio- para a circulación de produtos das industrias culturais. O proxecto de Investigación e Desenvolvemento Lusofonía, Interactividade e Interculturalidade, trata de localizar…
Desde la perspectiva de las industrias culturales y creativas, el cine se destaca como uno de los territorios más representantivos para la innovación y la aplicación de tecnologías digitales, tanto a nivel de producción como de difusión de las obras. Sin embargo, al tener que enfrentar un “entorno audiovisual muy…
El proyecto “Hacia una reconsideración de la cultura posbélica: análisis de los modos de representación en el cine español (1939-1962) a partir de la impronta de Wenceslao Fernández Flórez” se propone investigar de manera exhaustiva la filmografía española del periodo 1939-1962 con el fin de determinar –a partir del análisis…
El proyecto de investigación Galicia en NO-DO. Comunicación, cultura e sociedade (1942-1981) constituye una observación analítica respecto a la imagen de Galicia construida desde el noticiario cinematográfico, como instrumento crucial en el aparato de propaganda franquista y, en consecuencia, de adoctrinamiento por parte del Régimen dictatorial. Se diseñó, con tal…
O proxecto Cine, diversidade e redes, ten como finalidade coñecer e analizar a recepción de produtos cinematográficos galegos, a partir de determinadas variábeis tecnolóxicas que afectan aos novos modos de circulación da produción cinematográfica e audiovisual, naqueles países onde existen comunidades emigrantes que se significan pola súa condición de cidadáns…
Tesis
La televisión pública regional: El caso de Televisión de Galicia. Digitalización y evolución tecnológica en Televisión de Galicia (1985-2012)
Rubén García Díaz
Dr. Xaime Fandiño Alonso
05/02/2016
Música popular e sociedade no val do ulla de 1920 a 1936: Unha visión analítica dende a prensa comarcal
Henrique Neira Pereira
Dr. Xaime Fandiño Alonso
04/02/2016
A verbena (en)cuberta. As actuacións musicais en salas con programación periódica a través da prensa local de Vigo. (Novembro 1975-Agosto 1990)
Zósimo López Pena
Dr. Xaime Fandiño Alonso
01/02/2016
Do amateur ao militante: implicacións políticas e estéticas do cinema en formato non profesional na Galiza dos anos 70
Xan Gómez Viñas
Dra. Margarita Ledo Andión
18/12/2015
A construción do personaxe esférico no relato televisivo de ficción seriada: o caso House M.D.
Natalia Alonso Ramos
Dr. Enrique Castelló Mayo
14/06/2013
Neuromarketing y seguridad vial: evaluación de la respuesta emocional ante anuncios televisivos de divulgación de la seguridad vial mediante software AFECT, Cued Review y test de recuerdo.
Raquel Freire Cobo
Dr. Enrique Castelló Mayo e Julián Carlos Flores González
13/11/2013
Produción de efectos visuais e técnicas de composición dixital no contexto cinematográfico español. Análise e influencia da dixitalización dos procesos produtivos
Oswaldo García Crespo
Dr. Jaime Francisco Fandiño Alonso
03/12/2012
Ergonomía da palabra
Jorge Vitor Estrela Ribeiro de Melo
Dr. Xosé Soengas Pérez
20/07/2012
La mediatización intercultural del espacio social: un análisis comparativo de los contenidos informativos brasileños y españoles
Amanda Paz Alencar
Dr. Enrique Castelló Mayo
29/02/2012
Aspectos documentales del cine mexicano de ficción. Décadas 1940-2010
María del Carmen Quiroga Echevarría
Dra. Margarita Ledo Andión
23/09/2011
Creación de identidad de marca en contenidos televisivos: aplicabilidad de modelos teóricos a los formatos de entretenimiento en televisión
Alberto Dafonte Gómez
Dr. Jaime Francisco Fandiño Alonso
08/10/2010
O tratamento dos sucesos nos informativos diarios de A3, T5, TVG e TVE no ano 2003: A oferta que recibe o telespectador galego
Raúl Luis Quián Pérez
Dr. Xosé Soengas Pérez
01/10/2010
Televisión e cultura: Os programas culturais da Televisión de Galicia (1985-2005)
María José López Hidalgo
Dr. Enrique Castelló Mayo
23/06/2010
A Lógica das Imagens
Jorge Manuel Costa Campos
Dra. Margarita Ledo Andión
26/02/2009
Adaptaciones cinematográficas en la década de los 40 de las novelas de Fernández Flórez ambientadas en Galicia
Héctor Paz Otero
Dra. Carmen Becerra Suárez e Dr. José Luis Castro de Paz
14/05/2008
A fotografía na revista VIDA GALLEGA. Un silandeiro universo de sentido
Roberto Ribao Fernández
Dra. Margarita Ledo Andión
03/10/2007
La construcción del Derbi Futbolístico Real Madrid CF-F.C Barcelona en el discurso periodístico de El País, y la Vanguardia entre 1996 y 2004
Antonio Isasi Varela
Dr. Xosé Soengas Pérez
18/12/2006
O sector audiovisual e a sociedade da información en Galicia. Situación e prespectivas
José Pereira Fariña
Dra. Margarita Ledo Andión
22/05/2006
A obra fotográfica dos Pacheco no período 1909-1936 a través de dúas publicacións viguesas “El Pueblo Gallego” e “Vida Gallega”
Vítor Vaqueiro Foxo
Dra. Margarita Ledo Andión
06/06/2003
La reconversión tecnológica y empresarial en un período consolidado: El caso de “La Vanguardia”
Carles Castro Sanz
Dra. Margarita Ledo Andión e Dr. Jose Luis Riva Amella
28/05/2002
Aççao psicológica a través dos Mass Media: (des)montagem de um processo de comunicaçao encoberta dirigida especialmente a um receptor-perspectivas semiótica, psicossociológica, ético-deontológica e jurídica
Jorge Paulo Monteiro de Marinho
Dr. Xosé Soengas Pérez e Dr. Salvato Vila Verde Pires Trigo
08/03/2002
A educación no limiar do século XXI: a escala global -análise das problemáticas da galaxia audiovisual e das novas tecnoloxías da informaçao e da comunicaçao
Aníbal José Ribeiro de Oliveira
Dr. Xosé Soengas Pérez
25/01/2002
Os informativos diarios nas televisións locais de Galicia. A información televisiva no espacio local
Ana Isabel Rodríguez Vázquez
Dr. Xosé Soengas Pérez
03/11/2000
Os contidos dos espacios informativos de circuito na radio en Galicia
Manuel Rodríguez Fernández
Dr. Xosé Soengas Pérez
03/11/2000
Luis Seoane e os Media. A documentación xornalística como fonte de información para o estudio da recepción da imaxe
Mª Antonia Pérez Rodríguez
Dra. Margarita Ledo Andión
02/11/2000
La función ilustrativa de la fotografía en la prensa
José Baeza Gallur
Dra. Margarita Ledo Andión
14/12/1999
A importancia das Ciências da Informaçâo muna civilizaçâo mediática
Mario José Ferreira Pinto
Dr. Xosé Soengas Pérez
14/05/1998
La infraestructura tecnológica en los informativos de TV. En Galicia: usos y aplicaciones en la realización de los informativos diarios
Mª Del Carmen Varela Rodríguez
Dr. Xosé Soengas Pérez
08/05/1998
Prensa e identidade na sociedade. Estratexias e funcións dos xornais no sistema galego de comunicación
Luis Álvarez Pousa
Dra. Margarita Ledo Andión
01/01/1998
Fotojornalismo Performativo. O serviço de fotonoticia da agencia lusa de informaçao
Jorge Pedro Almeida Silva e Sousa
Dra. Margarita Ledo Andión
01/01/1998
A reconversión da prensa en Galicia 1982-1992
Francisco Campos Freire
Dra. Margarita Ledo Andión e Dr. Xosé Ramón Barreiro Fernández
07/06/1994
O papel das publicacións locais na Galicia de fin de século 1990-1993
Xosé López García
Dra. Margarita Ledo Andión
01/01/1994
Contratos
Realización de un documental sobre la salud mental en Galicia
22/01/2008
Federación de Asocacións de Familiares e Persoas con Enfermidades Mentais de Galicia
Sociedad de la información e investigación en comunicación
01/01/2008
Consellería de Innovación e Industria-Xunta de Galicia
Los nuevos modelos de televisión
31/12/2007
Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia
Investigar la comunicación
01/01/2007
Secretaría Xeral de Comunicación-Presidencia, Xunda de Galicia
Comunicación en la Periferia Atlántica
31/05/2001
Secretaría de I+D, Presidencia, Xunta de Galicia
Observatorio del Audiovisual, Catálogo de Producción 2001-2002
31/12/2001
Compañía de Radiotelevisión de Galicia, S.L.
Análisis de los modelos de televisión educativa vigentes en el área española y latinoaméricana
30/11/2000
Centro Nacional de Información e Comunicación Educativa o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte
© 2019 Estudos Audiovisuais