Investigación
Proxectos de investigación, contratos, teses e traballos de investigación

Con máis dunha década de historia na análise de espazos xeolingüísticos de comunicación, o Grupo de Estudos Audiovisuais dirixe as súas actividades ao estudo da produción informativa, audiovisual e cinematográfica e á creación de novos ámbitos simbólicos de comunicación mediante o artellamento de redes e espazos culturais. A análise das políticas públicas de apoio ao cinema, a visibilidade e accesibilidade de cinematografías minorizadas, a análise do cinema dende a perspectiva histórica, o estudo do ámbito musical como espazo de creación e emprendemento son, xunto coa capacitación mediática e a xeración de novos públicos, algúns dos temas que centran a actualidade investigadora do grupo.

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN DO GRUPO:

  • Políticas de comunicación e cultura, Diversidade e Patrimonio Material e Inmaterial.
  • Espazos culturais e xeolingüísticos de comunicación.
  • Estudos Fílmicos e Visuais.
  • Industrias Culturais e Identidade: da Música aos Universos Virtuais.
  • Programar contidos audiovisuais: da ideación á recepción
Proxectos
Agencia Española de Investigación. Ref. CSO2016-76014-R
Son múltiples os compromisos promulgados pola Unión Europea e os seus estados membros arredor á decidida e inexcusable preservación e fomento da diversidade cultural e lingüística de Europa e á posta en valor do Cinema como obxecto de confluencia entre a innovación tecnolóxica, a cultura e a economía. Neste sentido,…
Os países lusófonos constitúen un espazo xeo-lingüístico plural e asimétrico cun fío común, unha partilla de linguas do mesmo sistema lingüístico de inestimábel valor de uso –e de cambio– para a circulación de produtos das industrias culturais. O proxecto de Investigación e Desenvolvemento “Lusofonía, Interactividade e Interculturalidade”, trata de localizar as…
Dende a perspectiva das industrias culturais e creativas, o cinema destácase como un dos territorios máis representativos para a innovación e a aplicación de tecnoloxías dixitais, tanto a nivel de producción como de difusión das obras. Porén, ao ter que enfrontar un entorno audiovisual moi competitivo a nivel mundial, o…
O proxecto “Cara unha reconsideración da cultura posbélica: análise dos modos de representación no cinema español (1939-1962) a partir da pegada de Wenceslao Fernández Flórez” proponse investigar de xeito exhaustivo a filmografía española do período 1939-1962 co fin de determinar –a partir da análise dos filmes conservados, así como da…
O proxecto de investigación Galicia en NO-DO. Comunicación, cultura e sociedade (1942-1981) constituíu unha ollada analítica verbo da imaxe de Galicia construída dende o noticiario cinematográfico, en tanto instrumento crucial no aparato de propaganda franquista e, en consecuencia, de adoutrinamento por parte do Réxime ditatorial. Deseñouse, con tal finalidade, un…
O proxecto “Cine, diversidade e redes” ten como finalidade coñecer e analizar a recepción de produtos cinematográficos galegos, a partir de determinadas variábeis tecnolóxicas que afectan aos novos modos de circulación da produción cinematográfica e audiovisual, naqueles países onde existen comunidades emigrantes que se significan pola súa condición de cidadáns…
Contratos
Realización dun documental sobre a saúde mental en Galicia
22/01/2008
Federación de Asocacións de Familiares e Persoas con Enfermidades Mentais de Galicia
Sociedade da información e investigación en comunicación
01/01/2008
Consellería de Innovación e Industria-Xunta de Galicia
Os novos modelos de televisión
31/12/2007
Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia
Investigar a comunicación
01/01/2007
Secretaría Xeral de Comunicación-Presidencia, Xunda de Galicia
Comunicación na Periferia Atlántica
31/05/2001
Secretaría de I+D, Presidencia, Xunta de Galicia
Observatorio do Audiovisual, Catálogo de Produción 2001-2002
31/12/2001
Compañía de Radiotelevisión de Galicia, S.L.
Análise dos modelos de televisión educativa vixentes na área española e latinoaméricana
30/11/2000
Centro Nacional de Información e Comunicación Educativa o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte
Teses
A televisión pública rexional: O caso de Televisión de Galicia. Dixitalización e evolución tecnolóxica en Televisión de Galicia (1985-2012)
Rubén García Díaz
Dr. Xaime Fandiño Alonso
05/02/2016
«A presente tese analiza a evolución tecnolóxica da Televisión de Galicia (TVG) desde a posta en marcha das primeiras emisións en 1985 ata o ano 2012, no que se inaugura o que poderiamos considerar a primeira dixitalización MAM desta empresa na Delegación Provincial de Lugo da televisión pública autonómica de…
Música popular e sociedade no val do ulla de 1920 a 1936: Unha visión analítica dende a prensa comarcal
Henrique Neira Pereira
Dr. Xaime Fandiño Alonso
04/02/2016
A verbena (en)cuberta. As actuacións musicais en salas con programación periódica a través da prensa local de Vigo. (Novembro 1975-Agosto 1990)
Zósimo López Pena
Dr. Xaime Fandiño Alonso
01/02/2016
Do amateur ao militante: implicacións políticas e estéticas do cinema en formato non profesional na Galiza dos anos 70
Xan Gómez Viñas
Dra. Margarita Ledo Andión
18/12/2015
A construción do personaxe esférico no relato televisivo de ficción seriada: o caso House M.D.
Natalia Alonso Ramos
Dr. Enrique Castelló Mayo
14/06/2013
Neuromarketing y seguridad vial: evaluación de la respuesta emocional ante anuncios televisivos de divulgación de la seguridad vial mediante software AFECT, Cued Review y test de recuerdo.
Raquel Freire Cobo
Dr. Enrique Castelló Mayo e Julián Carlos Flores González
13/11/2013
Produción de efectos visuais e técnicas de composición dixital no contexto cinematográfico español. Análise e influencia da dixitalización dos procesos produtivos
Oswaldo García Crespo
Dr. Jaime Francisco Fandiño Alonso
03/12/2012
Ergonomía da palabra
Jorge Vitor Estrela Ribeiro de Melo
Dr. Xosé Soengas Pérez
20/07/2012
La mediatización intercultural del espacio social: un análisis comparativo de los contenidos informativos brasileños y españoles
Amanda Paz Alencar
Dr. Enrique Castelló Mayo
29/02/2012
Aspectos documentales del cine mexicano de ficción. Décadas 1940-2010
María del Carmen Quiroga Echevarría
Dra. Margarita Ledo Andión
23/09/2011
Creación de identidad de marca en contenidos televisivos: aplicabilidad de modelos teóricos a los formatos de entretenimiento en televisión
Alberto Dafonte Gómez
Dr. Jaime Francisco Fandiño Alonso
08/10/2010
O tratamento dos sucesos nos informativos diarios de A3, T5, TVG e TVE no ano 2003: A oferta que recibe o telespectador galego
Raúl Luis Quián Pérez
Dr. Xosé Soengas Pérez
01/10/2010
Televisión e cultura: Os programas culturais da Televisión de Galicia (1985-2005)
María José López Hidalgo
Dr. Enrique Castelló Mayo
23/06/2010
A Lógica das Imagens
Jorge Manuel Costa Campos
Dra. Margarita Ledo Andión
26/02/2009
Adaptaciones cinematográficas en la década de los 40 de las novelas de Fernández Flórez ambientadas en Galicia
Héctor Paz Otero
Dra. Carmen Becerra Suárez e Dr. José Luis Castro de Paz
14/05/2008
A fotografía na revista VIDA GALLEGA. Un silandeiro universo de sentido
Roberto Ribao Fernández
Dra. Margarita Ledo Andión
03/10/2007
La construcción del Derbi Futbolístico Real Madrid CF-F.C Barcelona en el discurso periodístico de El País, y la Vanguardia entre 1996 y 2004
Antonio Isasi Varela
Dr. Xosé Soengas Pérez
18/12/2006
O sector audiovisual e a sociedade da información en Galicia. Situación e prespectivas
José Pereira Fariña
Dra. Margarita Ledo Andión
22/05/2006
A obra fotográfica dos Pacheco no período 1909-1936 a través de dúas publicacións viguesas “El Pueblo Gallego” e “Vida Gallega”
Vítor Vaqueiro Foxo
Dra. Margarita Ledo Andión
06/06/2003
La reconversión tecnológica y empresarial en un período consolidado: El caso de “La Vanguardia”
Carles Castro Sanz
Dra. Margarita Ledo Andión e Dr. Jose Luis Riva Amella
28/05/2002
Aççao psicológica a través dos Mass Media: (des)montagem de um processo de comunicaçao encoberta dirigida especialmente a um receptor-perspectivas semiótica, psicossociológica, ético-deontológica e jurídica
Jorge Paulo Monteiro de Marinho
Dr. Xosé Soengas Pérez e Dr. Salvato Vila Verde Pires Trigo
08/03/2002
A educación no limiar do século XXI: a escala global -análise das problemáticas da galaxia audiovisual e das novas tecnoloxías da informaçao e da comunicaçao
Aníbal José Ribeiro de Oliveira
Dr. Xosé Soengas Pérez
25/01/2002
Os informativos diarios nas televisións locais de Galicia. A información televisiva no espacio local
Ana Isabel Rodríguez Vázquez
Dr. Xosé Soengas Pérez
03/11/2000
Os contidos dos espacios informativos de circuito na radio en Galicia
Manuel Rodríguez Fernández
Dr. Xosé Soengas Pérez
03/11/2000
Luis Seoane e os Media. A documentación xornalística como fonte de información para o estudio da recepción da imaxe
Mª Antonia Pérez Rodríguez
Dra. Margarita Ledo Andión
02/11/2000
La función ilustrativa de la fotografía en la prensa
José Baeza Gallur
Dra. Margarita Ledo Andión
14/12/1999
A importancia das Ciências da Informaçâo muna civilizaçâo mediática
Mario José Ferreira Pinto
Dr. Xosé Soengas Pérez
14/05/1998
La infraestructura tecnológica en los informativos de TV. En Galicia: usos y aplicaciones en la realización de los informativos diarios
Mª Del Carmen Varela Rodríguez
Dr. Xosé Soengas Pérez
08/05/1998
Prensa e identidade na sociedade. Estratexias e funcións dos xornais no sistema galego de comunicación
Luis Álvarez Pousa
Dra. Margarita Ledo Andión
01/01/1998
Fotojornalismo Performativo. O serviço de fotonoticia da agencia lusa de informaçao
Jorge Pedro Almeida Silva e Sousa
Dra. Margarita Ledo Andión
01/01/1998
A reconversión da prensa en Galicia 1982-1992
Francisco Campos Freire
Dra. Margarita Ledo Andión e Dr. Xosé Ramón Barreiro Fernández
07/06/1994
O papel das publicacións locais na Galicia de fin de século 1990-1993
Xosé López García
Dra. Margarita Ledo Andión
01/01/1994
Congresos
Foro Internacional ‘As Linguas e o Cinema. Indicadores para un programa europeo de subtitulado’
No marco do proxecto ‘EU-VOS. Patrimonio Cultural Inmaterial. Para un programa europeo de subtitulado en linguas non hexemónicas’ (AEI, ref. CSO2016-76014-R), o presente foro reúne a investigadoras e investigadores do cinema e a tradución audiovisual na contorna europea co obxectivo de formular indicadores cara unha política harmónica de subtitulado da…
Seminario
CO(M)XÉNERO
Seminario Permanente de Comunicación e xénero
A persistencia do discurso androcéntrico nos contidos, a liña editorial e as estruturas organizacionais dos medios de comunicación actuais reflicte e perpetúa unha sociedade asimétrica e disfuncional que silencia e incapacita os posicionamentos diverxentes. Pór fin a esta dinámica invalidante pasa pola necesaria construción de audiencias e colectividades formadas no…
© 2019 Estudos Audiovisuais