Investigacións
Proxectos de investigación, contratos, teses e traballos de investigación

Creación de identidad de marca en contenidos televisivos: aplicabilidad de modelos teóricos a los formatos de entretenimiento en televisión

A televisión, como calquera outra industria cultural, responde a unha dobre natureza: por unha parte é un medio de comunicación con posibilidades de desenvolver contido artísticos, por outra é un negocio que, baixo distintos modelos, busca a consecución de beneficios económicos. A pesar desta condición non é frecuente na investigación sobre televisión abordar o estudo dos formatos televisivos desde a óptica do marketing.

Partindo desta consideración inicial a presente tese expón a posibilidade de establecer un sistema de análise da etapa de desenvolvemento dos formatos televisivos de entretemento a partir dos modelos de creación de identidade de marca propostos desde o ámbito do marketing que permita a súa aplicación posterior á creación e análise de contidos.

Autor/a: Alberto Dafonte GómezDirector/a: Dr. Jaime Francisco Fandiño AlonsoData de lectura: 08/10/2010
© 2024 Estudos Audiovisuais