Equipo
Estudos Audiovisuais: Contidos, formatos e tecnoloxía Grupo de Referencia Competitiva do SUG
Margarita Ledo Andión
Coordinación, Persoal investigador
margarita.ledo@usc.es
+34 881 816 539

Doutora en Ciencias da Comunicación pola Universidade Autónoma de Barcelona e Profesora Catedrática na Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela. Preside a Federación Lusófona de Ciências da Comunicação (LUSOCOM), é Vicepresidenta da Asociación Iberoamericana de Comunicación (IBERCOM) e Presidenta de Honra da Asociación Galega de Investigadores e Investigadoras en Comunicación (AGACOM), amais de arquiveira da Real Academia Galega. Nas súas liñas de pesquisa traballa a produción e acceso a bens culturais dende a diversidade e as políticas de comunicación e as teorías feministas nos universos de creación e a expresión.. Entre as súas publicacións, destaca: Cine de fotógrafos (Barcelona: Gustavo Gili, Barcelona, 2005), Premio Fundació Espais d’Art Comtemporani, e Del CineOjo a Dogma 95 (2004). Pertence ao consello editorial de publicacións científicas como Trípodos, Universitat Ramón Llull, Catalan Journal of Communication and Cultural Studies, Universitat Rovira i Virgil e a Revista Latinoamericana de Comunicación da ALAIC

DESTACADOS
Proxectos
Agencia Española de Investigación. Ref. CSO2016-76014-R
Son múltiples os compromisos promulgados pola Unión Europea e os seus estados membros arredor á decidida e inexcusable preservación e fomento da diversidade cultural e lingüística de Europa e á posta en valor do Cinema como obxecto de confluencia entre a innovación tecnolóxica, a cultura e a economía. Neste sentido,…
Proxectos
Dende a perspectiva das industrias culturais e creativas, o cinema destácase como un dos territorios máis representativos para a innovación e a aplicación de tecnoloxías dixitais, tanto a nivel de producción como de difusión das obras. Porén, ao ter que enfrontar un entorno audiovisual moi competitivo a nivel mundial, o…
Proxectos
O proxecto Cine, diversidade e redes, ten como finalidade coñecer e analizar a recepción de produtos cinematográficos galegos, a partir de determinadas variábeis tecnolóxicas que afectan aos novos modos de circulación da produción cinematográfica e audiovisual, naqueles países onde existen comunidades emigrantes que se significan pola súa condición de cidadáns…
PROXECTOS
EUVOS. Patrimonio Cultural Inmaterial. Para un Programa Europeo de Subtitulado en Linguas Non Hexemónicas
Agencia Española de Investigación. Ref. CSO2016-76014-R
30/12/2016
Agencia Estatal de Investigación
Son múltiples os compromisos promulgados pola Unión Europea e os seus estados membros arredor á decidida e inexcusable preservación e fomento da diversidade cultural e lingüística de Europa e á posta en valor do Cinema como obxecto de confluencia entre a innovación tecnolóxica, a cultura e a economía. Neste sentido,…
eDCINEMA: Cara o Espazo Dixital Europeo. O papel das cinematografías pequenas en v.o.
31/12/2013
Ministerio de Economía e Competitividade
Dende a perspectiva das industrias culturais e creativas, o cinema destácase como un dos territorios máis representativos para a innovación e a aplicación de tecnoloxías dixitais, tanto a nivel de producción como de difusión das obras. Porén, ao ter que enfrontar un entorno audiovisual moi competitivo a nivel mundial, o…
Cine, diversidade e redes
31/12/2010
Ministerio de Innovación. Plan Nacional de I+D+i
O proxecto Cine, diversidade e redes, ten como finalidade coñecer e analizar a recepción de produtos cinematográficos galegos, a partir de determinadas variábeis tecnolóxicas que afectan aos novos modos de circulación da produción cinematográfica e audiovisual, naqueles países onde existen comunidades emigrantes que se significan pola súa condición de cidadáns…
CONTRATOS
Sociedade da información e investigación en comunicación
01/01/2008
Consellería de Innovación e Industria-Xunta de Galicia
Investigar a comunicación
01/01/2007
Secretaría Xeral de Comunicación-Presidencia, Xunda de Galicia
Comunicación na Periferia Atlántica
31/05/2001
Secretaría de I+D, Presidencia, Xunta de Galicia
Observatorio do Audiovisual, Catálogo de Produción 2001-2002
31/12/2001
Compañía de Radiotelevisión de Galicia, S.L.
PUBLICACIÓNS
Marcas na paisaxe. Para unha historia do cinema en lingua galega
Para unha historia do cinema en lingua galega
2018
Marcas na paisaxe. Para unha historia do cinema en lingua galega.
«Ao abeiro de dúas efemérides, os cincuenta anos do 1968 como animador do cinema militante e a declaración de 2018 como ‘Ano europeo do Patrimonio Cultural, Material, Inmaterial e Dixital’, quixemos retomar os vieiros do cinema con capítulos que nos traian outra volta o cine de emigración, presente en cada…
El rol del cine en versión original en el espacio digital Europeo
Fronte á contrastada relevancia do acceso a contidos en v.o. como complemento indispensable da cohesión cultural europea e da consecución do ideal de diversidade lingüística, a Unión Europea continúa implementando paquetes de medidas de carácter aleatorio, fragmentario e continxente que, en xeral, abocan a unha sistémica ausencia de resultados. Consecuentemente,…
As pasaxes múltiples: apuntamentos sobre as relacións de investigación da Galiza co espazo Iberoamericano
2017
Cenários Comunicacionais: Entre as Sociedades Industriais e as Emergentes.
A intersección entre os dous ámbitos que esta obra colectiva denomina “Mundo Iberoamericano”, o ámbito lusófono máis o hispanófono, foi un dos albos que orientou o desenvolvemento de liñas significativas e programas de investigación no marco da Universidade de Santiago de Compostela, USC, en colaboración estreita coa Asociación Galega de…
Cinema europeo en linguas de nacións sen estado e pequenas nacións
2016
Revista Latina de Comunicación Social
A recente incorporación ao dominio da reflexión académica dunha denominación diversa: cinema de pequenas nacións, identitario, en linguas minoritarias/minorizadas. A reconceptualización do termo cinema nacional, síntoma da multiplicidade de prácticas de linguas aínda sobreviventes. E unha abordaxe da política comunitaria en dúas vertentes: lingüística e cinematográfica, serán os nosos asuntos. Metodoloxía. Isto…
Acciones (in)diferentes, tensiones latentes
A propósito de feminismo y “Novo Cinema Galego”
2016
IC Revista Científica de Información y Comunicación
Existen lazos invisibles entre un acontecemento que se dá a ver co apelativo Novo Cinema Galego (NCG) e determinadas prácticas que singularizan o cinema que identificamos como feminista? Baixo este interrogante iniciamos unha reflexión para, de confirmarse esa analogía, poñérmonos a pensar por que esta “filiación” non se verbaliza por…
Resistencia e dereito á renacenza
2016
Boletín da Real Academia Galega
É Monforte. É o comedor dunha casa racionalista con semi-galería cara á rúa. Rematei o primeiro curso na Escola de Xornalismo en Barcelona. Teño dezanove anos e veño coñecer a Manuel María e a Saleta. Hai poucos meses escribín unha carta dirixida a eles, a miña primeira carta nunha lingua,…
Cine Documental. Cibercultura, tecnologías de proximidad.
2015
Telos. Cuadernos de Comunicación e Innovación
Automatismo cyborg e hibridación cultural están na base dunha terminoloxía expansiva que nos indica, en presente, a implicación da tecnoloxía na experiencia persoal e política. O cinema documental, un deses obxectos nos que a marca do dispositivo tecnolóxico é parte, ao mesmo tempo, da relación co real e da formalización…
Sen ir máis lonxe
2015
Boletín da Real Academia Galega
¿E ti dirás? ¿A que vén todo isto? ¿E ten que vir a algo? Pois ben, a nada. A ter con quen falar. A ter a quen lle dicir certas cousas que pensamos moitos e case todo o mundo cala. (Roberto Vidal Bolaño. Sen ir máis lonxe) E foi así…
Ver y querer ver. Foto de guerra contra periodismo
2014
Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación
Creative Destruction as Economic Pattern of Europe’s Small-Scale Audiovisual Media Markets and Minority -Language Film Industries
A crise xeneralizada do modelo económico contemporáneo veu a agravar outra crise latente no ámbito mediático desde hai décadas: unha crise estrutural que demanda modelos verdadeiramente interactivos, capaces de usufructuar o enorme potencial (informativo, formativo, persuasivo e de entretemento) das redes dixitais de comunicación, implementando nos seus formatos novos valores…
Cine Diversidad y Redes.Pequeñas cinematografías, políticas de la diversidad y nuevos modos de consumo cultural
Este libro foi redactado no marco da investigación ‘Cine, Diversidad e Redes’ desenvolvida polo Grupo de Estudos Audiovisuais (G.I. 1786) da Universidade de Santiago de Compostela coa colaboración do Instituto Universitario Nacional da Arte de Arxentina, a Universidade Nacional de Quilmes, o Instituto Escola Nacional de Belas Artes da Universidade…
Propuestas para pensar la diversidad desde el cine nación
2013
Cine, Diversidad y Redes. Pequeñas cinematografías, Políticas de la Diversidad y Nuevos Modos de Consumo Cultural | Margarita Ledo Andión (coord.)
La diversidad cultural a través de la Red: el caso del cine identitario
2013
Comunicar, Revista Científica Iberoamericana de Comunicación y Educación
Cine, Diversidad y Redes. Pequeñas cinematografías, Políticas de la Diversidad y Nuevos Modos de Consumo Cultural, Buenos Aires
No interior do frame/Inside the frame
2013
Imagens do Real Imaginado 10 anos
O dereito a ver: Cine, Diversidade e Redes
2012
Comunicación, Políticas y Redes en Europa. Valentín Alejandro Martínez e Xosé Rúas Araújo (Coord.)
Pieza de aprendizaje: roots & routes
2012
Telos, Revista de pensamiento sobre Comunicación, Tecnología y Sociedad
Anuário Internacional de Comunicação Lusófona
Identification of barriers and motivations in the circulation of audiovisual media contents in the Lusophone space
2012
Communication and Society/Comunicación y Sociedad
A investigación que aquí presentamos oriéntase á análise das principais barreiras e motivacións na comprensión e aceptación da produción audiovisual galega por parte dunha serie de targets potenciais radicados en diferentes áreas da xeografía lusófona, de acordo cos novos modos de circulación e consumo da produción audiovisual. Para iso, o…
Carta da Galiza
2012
Anuário Internacional da Comunicaçao Lusófona 2012. Medios públicos e espazo lusófono. Santiago de Compostela: Lusocom/Agacom
Galicia en V.O El cine militante y el lugar de Llorenç Soler en la construcción del cine gallego contemporáneo
2012
La mirada comprometida de Llorenç Soler. | Miguel Francés (ed.)
Galicia en V.O. El cine militante y el lugar de Llorenç Soler en la construcción del cine gallego contemporáneo
2012
Llorenç Soler. La mirada comprometida
Entre 1976 e 1978 Llorenç Soler roda en Galiza catro mediometraxes que se converten en referencia do cinema militante, do cinema en lingua galega e da signatura do propio cineasta. A paisaxe do cinematógrafo dos anos 70 en Galicia; os textos, os recordos, a descrición que o autor realiza do…
Lusofonía, interactividade e interculturalidade, Santiago de Compostela
Indicios de desaparición e tres fotografías dende onde o mundo se chama Galicia
Tres fotografías dende onde o mundo se chama Galicia
2011
Fotocinema. Revista Científica de Cine y Fotografía
Galicia 1936-2011: Estudos sobre o filme de Carlos Velo
Fotografías desde donde el mundo se llama Galicia
2010
Revista Latina de Comunicación Social
Se o noso obxectivo de base é reconstruír a historia do fotoperiodismo en Galicia desde a foto como parte do discurso xornalístico, iso obríganos a constatar algunhas reservas que inutilizan un relato lineal ao non poder equiparar, e menos tratándose dunha institución social como a prensa, o período que conduce…
De la no ficción
2010
L'Atalante. Revista de Estudios Cinematográficos
Máis aló de determinados estilemas narrativos da non ficción na ficción, o que se expón –a través de autores tan diferentes (por xénero, época e cultura cinematográfica) como Winterbotton ou Marguerite Duras– é a relación da experiencia persoal coa maneira de dar corpo, mediante unha obra, a esa intensidade que…
Algunhas notas sobre a investigación como realizativo
2008
Anuário internacional da comunicaçao lusófona 2007
Michael Brault: momentos de conquista
O malestar da comunicación: sobre a pertinencia de pensar a investigación en comunicación como realizativo
2007
Mercado e Comunicaçao na Sociedade Digital
A propósito del aprendizaje: documental y ética
2007
El lenguaje de las pantallas: del cine al ordenador Publicación: 2007
Cine inscripción. Cine descripción
2007
DOCS, observaciones de lo real, Tercer Cine
Terra do Xicle. Carlos Velo, México, 1952
2007
Trípodos
Ante la aparición de Tierra del chicle, Carlos Velo, México, 1952
2007
Trípodos
A experiencia dunha proposta audiovisual on line
2007
Maremagnum, publicación galega sobre os transtornos do espectro autista
A ollada documental en Cursos de verán 2002. Realidade e ficción: a imaxe na arte e nos medios de comunicación
2005, LU-134-2005
O ensino no documental, o documental no ensino. Encontro internacional de investigadores
Cine de fotógrafos
Vanguardia y pensamiento documental
2005
Documental y vanguardia Casimiro Torreiro e Josetxo Cerdán, editores
Vanguardia y documental como arte aplicada
2005
Documental y Vanguardia | Casimiro Torreiro e Josetxo Cerdán (eds.)
El doble bucle de la foto
2004 (versión en catalán e en inglés)
Experimentación en la colección fotográfica do IVAM
Os “Estados Xerais” da Cinematografía e do Audiovisual en Galiza
Fotografía do monumento, fotografía do movemento
2004
Eduardo Blanco Amor. A ollada do desexo. Obra fotográfica 1933-1973
¿Herencia de la Fotografía?: Si
2004
Documental, carcoma de la ficción
Del Cine-Ojo a Dogma 95
Os estados xerais da cinematografía e do audiovisual
2003
Anuário Internacional de Comunicaçao Lusófona
Os estados xerais da cinematografía e do audiovisual
2003
Anuário Internacional de Comunicaçao Lusófona, LUSOCOM, Federaçao Lusófona de Ciencias da Comunicaçao, Ano I
Spanish Documentary Photo: A Kind of Paradox
2002 (versión en inglés e finlandés)
Backlight 02, Antti Haapio e Harri Laakso (Editores)
Galicia-Finlandia. Modos de Pensar, Santiago de Compostela
Observatorio do Audiovisual Galego: Informe e catálogo 1999-2000
Baixo o signo do plural
2002
Galicia-Finlandia: Modos de pensar
Un mundo diverso è possibile
2002
A Comunicación en Galicia 2002, Xosé López (Editor)
La mirada documental
2002
Temes de Disseny
La mirada documental
2002
Temes de Disseny
De identidade y contenidos: vectores políticos en la investigación
2001
Valores y Medios de Comunicación, Benavides Delgado e Fernández Blanco (Comp.
Multiculturalismo e Globalización: unha relación paradoxal
2001
Comunicaçao e Multiculturalismo – Krohling Peruzzo, Cicilia Maria e Pinho, José Benedito (Comp.)
Ver vs. Escrever
2001
A Utopia do Real
Tecnologia e Solidao
2001
Resistência
Como una película
2001
Imagen, memoria e fascinación. Notas sobre el documental en España
Quince Anos de Televisión
2001
Estudios de Comunicación
Production télévisée et identité culturelle en Bretagne, Galice et Paes de Galles, Rennes
Galicia: Televisión pública e mercado audiovisual
2000
Televisión e Desarrollo. Francisco Vacas (coord.), Junta de Extremadura, Badajoz
O audiovisual
2000
A Comunicación en Galicia 2000, Xosé López, (Comp.)
O fascinio do segredo, a ironía da súa visión
2000
Rituais (Vítor Vaqueiro, fotos)
La imagen velada o la inquietante extrañeza
2000
Las Convergencias de la Comunicación. Problemas e perspectivas investigadoras
Diversificar a mundialización
2000
Eptic, revista electrónica sobre TIC
Triple Nacionalidade
1999
Comunicación Audiovisual: Investigación e Formación universitarias, Ledo Andión, M. e Krohling Kunsch. M. (Comp.)
Comunicación Audiovisual: Investigación e Formación Universitarias
Galicia telépolis: redes e interculturalidade
1999
Galicia, España, Portugal e as factorías do futuro
Isto non é unha foto
1999
As fronteiras do novo xornalismo
O galego visíbel
1999
Actas do V Congreso Internacional de Estudios Galegos, Dieter Kremer (ed.)
Baixo o signo do real
1999
Cinguidos por unha arela común. Homaxe ao Prof. Alonso Montero (Tomo I), Alvarez, R e Vilavedra, D, (Comp.)
Postelevisivo, postelevisión
1999
Comunicación Audiovisual na Era Dixital, López, X. e Soengas, X. (Comp.)
Tv and Interculturalism: Brittany, Galicia and Walles/Tv e Interculturalidade. Bretaña, Galicia, Gales, Santiago de Compostela
Documentalismo fotográfico. Éxodos e Identidade
Tv and interculturalism in Brittany, Galicia and Wales
1998
Anuario Unesco/Umesp de Comunicaçao regional 1998, Ano II
Las formas de consumo de la televisión como generadoras de identidade
1998
El debate de la comunicación
A propósito de la visibilidad
1998
Forum Mundial de la Televisión Infantil 1997/World Forum on Chlindren’s Television
Le photomontage politique: Fakture, Frakture et Agit-Prop
1997
Ethique, Esthétique, Politique
Muntadas:Comme simulation et comme ressemblance
1997
Ethique, Esthétique, Politique
Comunicación na Periferia Atlántica/Communication in the Atlantic Periphery, Santiago de Compostela
Documentalismo fotográfico contemporáneo
Introducción
1994
Comunicación na Periferia Atlántica/Communication in the Atlantic Periphere
Identity, Utopia, Knowledge Society: some reasons in order to make research part of national wealth en Communication and learning in the multicultural wordl. Festschrift
© 2018 Estudos Audiovisuais