Equipo
Estudos Audiovisuais: Contidos, formatos e tecnoloxía Grupo de Referencia Competitiva do SUG
Ana Isabel Rodríguez Vázquez
Persoal investigador
anaisabel.rodriguez@usc.es
+34 881 816 532

CV no portal da investigación USC

Doutora en Ciencias da Comunicación e profesora titular do Departamento de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela. As súas liñas de investigación e de docencia céntranse no estudo das audiencias, a circulación de produtos audiovisuais e os consumos informativos,  a estrutura televisiva e audiovisual, os informativos en televisión ou as televisións locais, entre outras temáticas. No eido profesional dirixiu os espazos informativos de Televisión Lugo, dirixiu e presentou o programa “Os nosos pobos” en TVE-Galicia, foi coordinadora de contidos da Produtora Ophiusa, S.L. e directora xeral adxunta de Interdix Galicia, S.L., promotora do portal www.galiciadixital.com.

DESTACADOS
PUBLICACIÓNS
Redefining journalism narratives, distribution strategies, and user involvement based on innovation in digital native media
O xornalismo dixital busca redefinir o seu papel no ecosistema comunicativo da sociedade rede da terceira década do século XXI. Fíxoo a través de procesos de innovación que implican narrativas e formatos renovados, unha maior implicación dos usuarios e estratexias de difusión avanzadas. Miles de medios nativos dixitais, a maioría…
Public Policies, Diversity and National Cinemas in the Spanish context: Catalonia, Basque Country and Galicia
A Convención de Diversidade da Unesco 2005 supuxo un punto de inflexión no que respecta á protección e á promoción das expresións de diversidade cultural. No actual contexto global, desenvolver políticas e medias culturais para alimentar dita creatividade convértese nunha cuestión chave. Ademais, no caso das comunidades pequenas en situación…
Trends in Journalism for Metamedia of Connectivity and Mobility
2017
Media and Metamedia Management. Francisco Campos Freire, Xosé Rúas Araújo, Valentín Alejandro Martínez Fernández, Xosé López García
A evolución da sociedade en rede define as prácticas e tendencias xornalísticas. Mentres os elementos do xornalismo permanecen, non hai dúbida de que as posibilidades ofrecidas polas ferramentas existentes alimentan renovadas dimensións de experiencias, das que emerxen formatos e pezas que axudan os profesionais a desenvolver información de maior calidade,…
Cines nacionales y lenguas no hegemónicas. La invisibilidad del gallego frente a las políticas de diversidad cultural
2016
CIC. Cuadernos de Información y Comunicación
En liña cos postulados da Axenda 2020 respecto ao rol estrutural do cinema na configuración da(s) identidade(s) europea(s), o artigo destaca a trascendencia das cinematografías nacionais en linguas non hexemónicas na consecución dunha cultura europea diversa. Desde esta perspectiva, asúmese o estudo de caso do cinema en Galicia, e analízase…
La renovación del periodismo en la sociedad en red
O xornalismo volveuse complexo na complexa sociedade actual. Calquera achega ao xornalismo actual, por moi exhaustiva que pretenda ser, sempre corre o risco de resultar parcial porque no panorama mundial existen moitos matices xornalísticos. Non existe unha única forma de entender o xornalismo, aínda que hai uns principios básicos asumidos…
Propuesta de alfabetización mediática ante los estereotipos de género en los medios de comunicación.
Resultados y valoración de 'Rostros de Mujer'.
2015
Prisma Social. Revista de Ciencias Sociales
Educar na sociedade actual require avanzar cara a novas formas de alfabetización que favorezcan unha actitude crítica cara aos medios de comunicación, como responsabilidade compartida por diversos actores. Neste traballo proponse un recurso innovador para mellorar a educación mediática dirixida a diferentes colectivos, abordando os estereotipos sexistas que aparecen en…
La metamorfosi del giornalismo: reinventarsi per essere piú utile.
2015
Problemi dell'informazione
O xornalismo do terceiro milenio está a experimentar grandes cambios, unha verdadeira metamorfose, pero o básico (os elementos do xornalismo) permanecen. Con todo, o que cambiou son algunhas técnicas e procesos de procura, produción e difusión, debido ás novas tecnoloxías e a proliferación de procesos comunicativos. O xornalismo adaptouse aos…
Cibermedios de proximidad en España y Portugal en las redes sociales: vías para estrechar vínculos en comunidades locales.
2015
Revista Latina de Comunicación Social
A evolución do novo ecosistema mediático durante os últimos dez anos mostra una explosión de cibermedios de proximidade, tanto nativos dixiitais como matriciais. O obxectivo deste artigo é analizar as características das novas formas de establecer vínculos e asentarse dos cibermedios de proximidade, prestando atención á diferenza entre os nativos…
La televisión española mirando a Europa: tiempos difíciles
2012
Economía de la Cultura y la Comunicación en la era Digital. | Fernando Salgado e Valentín Alejandro (coords.)
O encaixe da ‘Tripla A’ na ‘Tripla C’ do novo consumo televisivo
2012
Papeis da Academia (Academia Galega do Audiovisual)
Por que? É a pregunta de fondo, a pregunta base sobre a que se debe enfocar o posicionamento dos produtos televisivos no novo escenario de consumo.
A televisión local en Galicia ante a dixitalización
2007
Comunicación local no espazo lusófono
A televisión local na estrutura audiovisual de Galicia. O impacto tecnolóxico no valor da identidade. Estigmas, condicionamentos e retos do medio televisivo local
2007
Comunicación e Cultura en Galicia e Portugal. Relatorios e comunicacións do III Congreso Luso-Galego de Estudos Xornalísticos.
Contradicciones sobre la telebasura
2007
Propuestas para una comunicación de calidad. Contenidos, efectos y formación
A televisión local en Galicia ante a dixitalización. Transformacións e redefinición do modelo televisivo de proximidade
2006
Do local ao Global nos Meios de Comunicaçao Lusófonos: especificidades nacionais, fluxos e contra-fluxos
A identidade galega nas televisións estatais e na TVG
Televisións Locais en Galicia. 20 anos de andadura
2003
Medios locais e prensa gratuíta. XIII Xornadas de Comunicación Interdepartamental da Xunta de Galicia
Radiografía de la Televisión Local en Galicia
© 2024 Estudos Audiovisuais