Equipo
Estudos Audiovisuais: Contidos, formatos e tecnoloxía Grupo de Referencia Competitiva do SUG
Ana Isabel Rodríguez Vázquez
Persoal investigador

Doutora en Ciencias da Comunicación e profesora do Departamento de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela. No eido profesional dirixiu os espazos informativos da Televisión Local de Lugo, dirixiu e presentou o programa “Os nosos pobos” en TVE-Galicia, foi coordinadora de contidos da Produtora Ophiusa, S.L. e directora xeral adxunta de Interdix Galicia, S.L., promotora do portal www.galiciadixital.com., Ademais, foi corresponsal de Diario 16 de Galicia. As súas liñas de investigación céntranse no estudo de televisións locais, informativos en televisión, programación e audiencias en televisión, produción audiovisual.

DESTACADOS
PUBLICACIÓNS
Audiencias crossmedia: nuevas métricas y perfiles profesionales en los medios españoles
2018
El Profesional de la Información
A relación do sector infomediario e a medición de audiencias é estreita: seis das dez entidades máis mencionadas polas empresas españolas como fontes provedoras de datos están directamente relacionadas con esta actividade. A converxencia mediática provoca a perda de valor dalgúns estudos clásicos. Utilízanse fontes alternativas mentres se perfecciona o…
Propuesta de alfabetización mediática ante los estereotipos de género en los medios de comunicación.
Resultados y valoración de 'Rostros de Mujer'.
2015
Prisma Social. Revista de Ciencias Sociales
Educar na sociedade actual require avanzar cara a novas formas de alfabetización que favorezcan unha actitude crítica cara aos medios de comunicación, como responsabilidade compartida por diversos actores. Neste traballo proponse un recurso innovador para mellorar a educación mediática dirixida a diferentes colectivos, abordando os estereotipos sexistas que aparecen en…
La metamorfosi del giornalismo: reinventarsi per essere piú utile.
2015
Problemi dell'informazione
O xornalismo do terceiro milenio está a experimentar grandes cambios, unha verdadeira metamorfose, pero o básico (os elementos do xornalismo) permanecen. Con todo, o que cambiou son algunhas técnicas e procesos de procura, produción e difusión, debido ás novas tecnoloxías e a proliferación de procesos comunicativos. O xornalismo adaptouse aos…
Cibermedios de proximidad en España y Portugal en las redes sociales: vías para estrechar vínculos en comunidades locales.
2015
Revista Latina de Comunicación Social
A evolución do novo ecosistema mediático durante os últimos dez anos mostra una explosión de cibermedios de proximidade, tanto nativos dixiitais como matriciais. O obxectivo deste artigo é analizar as características das novas formas de establecer vínculos e asentarse dos cibermedios de proximidade, prestando atención á diferenza entre os nativos…
Investigar la comunicación en Loja-ecuador. El valor de la formación, producción y consumo
La televisión española mirando a Europa: tiempos difíciles
2012
Economía de la Cultura y la Comunicación en la era Digital. | Fernando Salgado e Valentín Alejandro (coords.)
O encaixe da ‘Tripla A’ na ‘Tripla C’ do novo consumo televisivo
2012
Papeis da Academia (Academia Galega do Audiovisual)
Por que? É a pregunta de fondo, a pregunta base sobre a que se debe enfocar o posicionamento dos produtos televisivos no novo escenario de consumo.
A televisión local en Galicia ante a dixitalización
2007
Comunicación local no espazo lusófono
A televisión local na estrutura audiovisual de Galicia. O impacto tecnolóxico no valor da identidade. Estigmas, condicionamentos e retos do medio televisivo local
2007
Comunicación e Cultura en Galicia e Portugal. Relatorios e comunicacións do III Congreso Luso-Galego de Estudos Xornalísticos.
Contradicciones sobre la telebasura
2007
Propuestas para una comunicación de calidad. Contenidos, efectos y formación
A televisión local en Galicia ante a dixitalización. Transformacións e redefinición do modelo televisivo de proximidade
2006
Do local ao Global nos Meios de Comunicaçao Lusófonos: especificidades nacionais, fluxos e contra-fluxos
A identidade galega nas televisións estatais e na TVG
A impronta sociocultural da televisión local.: o valor da identidade local no mundo global. O impacto das novas tecnoloxías da dimensión televisiva de proximidade. O caso galego
2004
AGIR (Asociaçao para a Investigaçao e Desenvolvimento Sócio-Cultural)
Televisións Locais en Galicia. 20 anos de andadura
2003
Medios locais e prensa gratuíta. XIII Xornadas de Comunicación Interdepartamental da Xunta de Galicia
Radiografía de la Televisión Local en Galicia
© 2019 Estudos Audiovisuais