Investigacións
Proxectos de investigación, contratos, teses e traballos de investigación

La función ilustrativa de la fotografía en la prensa

Demóstrase a vinculación entre o desenvolvemento da fotografía con fins ilustrativos na prensa e o desenvolvemento do xornalismo de sevizos e a evolución dos modelos físicos da prensa cara á suplementización e o arrevistamento.

Focalízanse as influencias da fotografía como arte e da fotografía publicitaria na configuración dos estilos fotoilustrativos contemporáneos.

Sinálase a substitución parcial que fai a fotoilustración do fotoxornalismo ao tempo que se describen as causas da crise deste segundo tipo de imaxe. Analízase o vínculo que a fotoilustración efectúa entre sectores da creación e dos medios. Explícanse as estratexias dos grandes grupos de venta de imaxes no control do mercado de fotoilustración.

Autor/a: José Baeza GallurDirector/a: Dra. Margarita Ledo AndiónData de lectura: 14/12/1999
© 2024 Estudos Audiovisuais