Equipo
Estudos Audiovisuais: Contidos, formatos e tecnoloxía Grupo de Referencia Competitiva do SUG
María Soliña Barreiro
Persoal investigador

CV no portal da investigación USC

Mª Soliña Barreiro González é doutora en Comunicación Social pola Universitat Pompeu Fabra, profesora titular no departamento de Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela e membro do grupo de investigación GEA (Grupo de Estudos Audiovisuais). As súas liñas de investigación céntranse no cinema documental, as representacións visuais do traballo e o cinema de vangarda. É autora de diversos artigos publicados en revistas científicas, como Literature&Film Quarterly e Communication & Society. Publicou unha monografía titulada A revolta na mirada: as imaxes do tempo no cinema de vangarda europeo dos anos vinte (PUZ, 2022).

DESTACADOS
Seminario
Seminario Permanente de Comunicación e xénero
A persistencia do discurso androcéntrico nos contidos, a liña editorial e as estruturas organizacionais dos medios de comunicación actuais reflicte e perpetúa unha sociedade asimétrica e disfuncional que silencia e incapacita os posicionamentos diverxentes. Pór fin a esta dinámica invalidante pasa pola necesaria construción de audiencias e colectividades formadas no…
Libro
Este volume nace da colaboración entre academia, sector audiovisual e cidadanía, unidas pola preocupación perante as consecuencias que a o nova Lei Xeral da Comunicación Audiovisual terá para o audiovisual galego e a diversidade cultural e lingüística do sector, coa vontade de  transferir coñecemento á sociedade e prover recomendacións ás…
PUBLICACIÓNS
Framing the gig economy: delivery riders in Spanish media (2015-2021)
2023
Journal of Class and Culture. Intellect Books.
Os riders ou mensaxeiros de reparto son actualmente un símbolo de precariedade laboral. Con todo, as empresas da chamada gig economy ou platform economy seguen presentándose como modernas, tecnoloxicamente adaptadas ao novo esquema que define o século XXI. O artigo analiza, desde a perspectiva do framing e as rutinas xornalísticas,…
Cadernos de comunicación e xénero Co(m)xénero 2
2023
Cadernos de Comunicación e Xénero
O segundo caderno CO(M)XÉNERO segue a facer medrar a aposta e recolle diversas achegas dos seminarios 4, 5 e 6 que celebramos no período 2020-2021 e en marzo de 2022. Contra a desmemoria e a prol da auto-representación organizou a proposta de saída para poder avanzarmos cara a Recuperar a…
La revuelta en la mirada: Las imágenes del tiempo en el cine de vanguardia europeo de los años veinte
2022
La revuelta en la mirada: Las imágenes del tiempo en el cine de vanguardia europeo de los años veinte
Este libro aborda o estudo da temporalidade moderna a través do cine de vangarda europeo dos anos vinte, á vez que cartografía a produción fílmica vangardista. Os cineastas de vangarda recorreron a modernidade rescatando as imaxes e os tempos descartados polos discursos visuais e históricos dominantes. Retrataron a pluralidade desas…
A foresta e as árbores
Para unha historia do cinema en lingua galega (2)
«So o enunciado A foresta e as árbores, neste novo volume adentrámonos na análise dunha mostra representativa de filmes que, en presente, contrúen, balizan e normalizan un ámbito singular da cultura: producir películas na lingua propia de Galiza […] Sobordando tópicos, este é un libro no que as árbores deixan…
Public policies and strategies to foster access to films in a minority language. Catalonia and film subtitling 2015-2017
2019
International Journal of Cultural Policies
In 2016, following the partial repeal of Catalonia’s Cinema Act (Llei del Cinema, 2010), the ‘Digital Levy’ (taxa tecnològica, 2014) and the serious economic crisis, the Department of Culture of the Generalitat de Catalunya decided to subsidise dubbing and subtitling to ensure that Catalans could have access to films in…
Public Policies, Diversity and National Cinemas in the Spanish context: Catalonia, Basque Country and Galicia
A Convención de Diversidade da Unesco 2005 supuxo un punto de inflexión no que respecta á protección e á promoción das expresións de diversidade cultural. No actual contexto global, desenvolver políticas e medias culturais para alimentar dita creatividade convértese nunha cuestión chave. Ademais, no caso das comunidades pequenas en situación…
© 2024 Estudos Audiovisuais