Publicacións
Descubre as publicacións do Grupo de Estudos Audiovisuais

La diversidad cultural a través de la Red: el caso del cine identitario

A investigación «Cinema, Diversidade e Redes» pretende illar os principais estímulos ou reticencias no consumo de produtos xerados por pequenas cinematografías, analizando o caso concreto da circulación a través das redes dixitais interactivas de contidos cinematográficos producidos en Galicia. Trátase dunha investigación multicéntrica na que participan universidades radicadas en Arxentina, Brasil e Uruguay –países cunha significativa presenza migratoria galega–, a través de grupos de recepción principalmente universitarios, pola súa especial predisposición ao consumo mediático intercultural. O noso traballo aborda unha determinación estatística do perfil sociodemográfico, axiolóxico e de hábitos de consumo dos grupos participantes, como proemio ao seu encontro cunha mostra representativa, integrada por obras cinematográficas producidas en Galicia entre 2003 e 2008, aos efectos de precisar a influencia de determinadas variables temáticas, formais e lingüísticas na aceptación ou recusación de determinadas mensaxes. A investigación responde, en suma, aos modelos de investigación básica e aplicada: básica, pola súa análise de indicadores culturais determinantes do consumo cinematográfico en comunidades que, aínda que xeográficamente dispersas, preservan elementos identitarios como a lingua; e aplicada, na medida en que a investigación contempla unha transferencia de coñecemento aos seus socios tecnolóxicos, coadxuvante da apertura de nichos inexplorados de consumo transnacional, a través do potencial que actualmente brindan as redes dixitais.

Autor/a: Margarita Ledo Andión Enrique Castelló Mayo Ano: 2013Titulo: La diversidad cultural a través de la Red: el caso del cine identitario Categoría: Artigo científico Título revista/libro: Comunicar, Revista Científica Iberoamericana de Comunicación y EducaciónVolume: XXNúmero: 40Páxina inicial: 183Páxina final: 191Editorial: Grupo Comunicar.URL: https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=40&articulo=40-2013-21
Descarga a publicación
© 2024 Estudos Audiovisuais