Archivo
"Tipo de publicación: Libro"
Marcas na paisaxe. Para unha historia do cinema en lingua galega
Para unha historia do cinema en lingua galega
«Ao abeiro de dúas efemérides, os cincuenta anos do 1968 como animador do cinema militante e a declaración de 2018 como ‘Ano europeo do Patrimonio Cultural, Material, Inmaterial e Dixital’, quixemos retomar os vieiros do cinema con capítulos que nos traian outra volta o cine de emigración, presente en cada…
La dimensión de lo axiológico en el discurso del spot publicitario (Tese de doutorado)
El Espéctaculo de lo Real en el Texto Televisivo: Gran Hermano
Este traballo ten por obxecto o estudo do Espectáculo do Real Televisivo (ERT), en xeral, así como a análise dun formato televisivo paradigmático do ERT, “GRAN HERMANO”, en particular. A investigación divídese en catro capítulos. O primeiro dedicado ao estudo das principais escolas do pensamento que se ocuparon do fenómeno…
Cine + Guerra Civil. Novos achádegos: Aproximacións analíticas e historiográficas
Galicia 1936-2011: Estudos sobre o filme de Carlos Velo
Sombras desoladas. Costumbrismo, humor, melancolía y reflexividad en el cine español de los años cuarenta
A detida e desprexulgada análise historiográfica e textual do cinema dos anos corenta demostra a pervivencia, pese a todo, de variadas (a miúdo ricas, sempre condicionadas) formulacións fílmicas capaces de manter vixente unha corrente subterránea común que constitúe o seu auténtico material xenético e que lle asegura o recoñecemento do…
José Sellier en A Coruña: los comienzos del cine español
Aínda que reside en A Coruña parte da súa infancia, José Sellier Loup (Francia, 1850; A Coruña, 1922) aséntase definitivamente na cidade galega en 1886. De contado fotógrafo relevante, adquire un cinematógrafo tan cedo como se pon á venta en maio de 1897. Ese mesmo mes roda “varias vistas de…
Modos de representación en el cine español posbélico
José Luis Castro de Paz ofrece, a partir da pegada de Wenceslao Fernández Flórez, unha culminación e un punto de partida tras máis de dúas décadas de pescudas sobre o cinema español dos anos corenta. Como tal, está chamado a converterse no inescusable cimento historiográfico dende o que ollar con…
Los informativos diarios en las televisiones autonómicas (TVG, TV3 y ETB)

O obxectivo deste texto é demostrar o grao de transformación da representación da realidade vehiculada polos informativos de TV coa aparición das televisións autonómicas nas nacionalidades históricas, así como os niveis de descentralización inducidos polo xurdimento das novas canles de televisivas.
A linguaxe da radio

© 2019 Estudos Audiovisuais