Archivo
"Tag: Geo-linguistic spaces of communication"
Conference: Cinema and Crisis in the Mediterranean
Panel "Cinema and Crisis: the cinema in non-hegemonic languages as a symptom

The research team of the R & D & I project "EUVOS, Intangible Cultural Heritage, for a European subtitling program in non-hegemonic languages" (AEI, ref CSO2016-76014-R) participates with a panel at the  conference "Cinema and Crisis in the Mediterranean "held at the Faculty of Philology, Translation and Communication of the…
As pasaxes múltiples: apuntamentos sobre as relacións de investigación da Galiza co espazo Iberoamericano
The intersection between the two areas that this collective work calls "Ibero-American World", the Portuguese-speaking and Spanish-speaking world, was one of the principles that guided the development of significant lines and research programs within the framework of the University of Santiago de Compostela, USC, in close collaboration with the Galician…
Resistencia e dereito á renacenza
It's Monforte. It is the dining room of a rationalist house with a semi-gallery facing the street. I finished the first course at the School of Journalism in Barcelona. I'm nineteen years old and I'm comming to meet Manuel María and Saleta. A few months ago I wrote a letter…
Sen ir máis lonxe
¿E ti dirás? ¿A que vén todo isto? ¿E ten que vir a algo? Pois ben, a nada. A ter con quen falar. A ter a quen lle dicir certas cousas que pensamos moitos e case todo o mundo cala. (Roberto Vidal Bolaño. Sen ir máis lonxe) And it was…
Renaiming Itself. Nuevas definiciones en el cine contemporáneo

The idea of ​​renaming the cinema from certain practices, taking a position and aspects that are not well regulated, when not made invisible, took shape in the conjunction of the use of technologies as a resource for diversity policies and a growing critical commitment, as well from the Academy, to…
Acciones (in)diferentes, tensiones latentes
A propósito de feminismo y “Novo Cinema Galego”
Are there invisible ties between an event linking the movement known as Novo Cinema Galego (NCG) and certain practices singling out a kind of cinema identified as feminist? Following this link, we propose a reflection the reasons why critics tend to ignore such relation. Therefore, our text derives from a…
The Role of Original Version Cinema into the European Digital Space
One of the most remarkable research results is summarized as an indicator of the conflict between the clearly demonstrated ov influences to make progress towards achieving the ideal of a real language diversity, and Community-wide application of packages of random measures, which often leads to lack of expected results. Consequently,…
European cinema in the languages of stateless and small nations
A recente incorporación ao dominio da reflexión académica dunha denominación diversa: cinema de pequenas nacións, identitario, en linguas minoritarias/minorizadas. A reconceptualización do termo cinema nacional, síntoma da multiplicidade de prácticas de linguas aínda sobreviventes. E unha abordaxe da política comunitaria en dúas vertentes: lingüística e cinematográfica, serán os nosos asuntos. Metodoloxía. Isto…
A impronta sociocultural da televisión local.: o valor da identidade local no mundo global. O impacto das novas tecnoloxías da dimensión televisiva de proximidade. O caso galego
A identidade galega nas televisións estatais e na TVG
© 2019 Estudos Audiovisuais