Archivo
"Tipo de publicación: Artigo de divulgación"
“Manicomio español”: o excéntrico debut tras as cámaras de Fernando Fernán Gómez adaptando a Gómez de la Serna, Poe, Kuprin e Andreiev (Manicomio, 1953)
En 1953, en plena madurez intelectual e cando xa é un dos máis famosos actores de España, Fernando Fernán-Gómez —de quen se celebra en 2021 o centenario do seu nacemento— debuta como director cinematográfico con Manicomio, un filme tan modesto como excéntrico que reune catro historias de Edgar Allan Poe,…
O algoritmo xa non é o meu xefe: Apropiación tecnolóxica e (novas) estratexias mediáticas en Riders x Derechos e Mensakas
Este traballo estuda como un grupo de repartidores de Barcelona foi capaz de organizar con éxito unha estratexia mediática tradicional e outra nas redes sociais para reclamar os seus dereitos como traballadores asalariados. Crearon un sindicato, RidersxDerechos, e tamén decidiron crear unha cooperativa de traballo, Mensakas, coa súa propia aplicación…
A innovación da Televisión Pública Europea na oferta audiovisual dixital: novas plataformas para a Xeración Z
A revolución dixital vivida nos últimos anos obrigou ás corporacións de televisión a desenvolver novas estratexias de produción e difusión de contidos. A aposta por complementar a súa oferta lineal con outros servizos ten a finalidade de adaptarse aos hábitos de consumo das novas xeracións. Na presente investigación, por medio…
Humor transgresor e discurso extremo nas redes sociais: A resposta do fandom de PewDiePie á polémica de #killalljews
O 15 de marzo de 2019, o australiano Brenton Tarrant emitía en directo a través de Facebook ao vivo o ataque á mesquita Ao Noor en Christchurch, onde deixaba 42 mortos. No inicio da súa retransmisión, Tarrant lembraba á súa audiencia que se subscribise á canle de PewDiePie, o nome…
Cinema familiar e emigración: imaxe, reconstrución e memoria
O cinema familiar constitúe unha moi reveladora ferramenta para indagar no coñecemento visual dun pasado íntimo e persoal, útil para a reconstrución de usos e costumes que axuden a comprender a evolución das sociedades contemporáneas. O noso traballo baséase na consideración do emprazamento nuclear que este cinema ocupa no universo…
Políticas públicas en Educación e Comunicación: Debates e avances
As relacións da cidadanía cos medios de comunicación son cada vez máis complexas e fan necesario planificar e proxectar a educación nun contexto hipermediático, expondo novos retos: na educación intégrase a responsabilidade de formar aos cidadáns para consumir e producir nun ecosistema de medios con capacidades e potencialidades para os…
Infrarrepresentación e distorsión da identidade nos medios durante os conflitos laborais: O caso da folga das traballadoras de Bershka
O espazo mediático mantense como un campo de batalla nos conflitos laborais na época das redes sociais porque os medios de comunicación continúan sendo un espazo de presión e socialización do conflito. Os traballadores han de loitar contra o silencio ou a distorsión. O presente artigo analiza a cobertura mediática…
Perfís xornalísticos emerxentes recoñecidos na Universidade: investigación, conceptualización e oferta no Grao
A renovación dos perfís xornalísticos representa un dos principais desafíos profesionais e formativos nas próximas décadas. Mentres os medios de comunicación asumen os novos roles nun proceso cambiante de “ensaio e erro”, a universidade investi­ga esas adaptacións para trasladalas, progresivamente, á súa oferta na aula. Este artigo céntrase na perspectiva…
Homenaxe da Asociación Española de Investigación en Comunicación (AE-IC) ao Dr. José Marqués de Melo
Arqueoloxía(s) do saber
A crítica feminista desde as orixes até a actualidade
«No seu artigo “The Crisis of Naming in Feminist Film Criticism”, publicado en Jump Cut en 1978, Ruby Rich recuperaba os principais eventos e publicacións da crítica cinematográfica feminista da década, así como as estreas dos primeiros filmes feministas segundo a consideración desta crítica. Rich facía así unha pequena arqueoloxía, que…
© 2024 Estudos Audiovisuais