Publicacións
Descubre as publicacións do Grupo de Estudos Audiovisuais

O algoritmo xa non é o meu xefe: Apropiación tecnolóxica e (novas) estratexias mediáticas en Riders x Derechos e Mensakas

Este traballo estuda como un grupo de repartidores de Barcelona foi capaz de organizar con éxito unha estratexia mediática tradicional e outra nas redes sociais para reclamar os seus dereitos como traballadores asalariados. Crearon un sindicato, RidersxDerechos, e tamén decidiron crear unha cooperativa de traballo, Mensakas, coa súa propia aplicación e algoritmo. Estudaremos como foron capaces de reapropiarse da tecnoloxía e de utilizar as comunidades dixitais para difundir discursos alternativos. Utilizamos diferentes metodoloxías: análise de contido tradicional en medios de comunicación, análise de debate en medios sociais, etnografía cualitativa. Démonos conta de que o acceso de RidersxDerechos aos medios de comunicación foi moi exitoso (300 noticias analizadas) grazas ás folgas e os xuízos, facilitando un cambio de perspectiva no tratamento da economía de plataforma nos medios. Os medios de comunicación seguían ata entón a retórica do emprendemento dixital. Xunto á estratexia dos medios tradicionais, desenvolveron unha vía comunicativa diversificada nos redes sociais (Twitter, Instagram, Facebook e Goteo) que lles axudou a establecer alianzas con repartidores doutras cidades e países. Centrámonos en máis de 25.000 tuits analizados. Finalmente, propuxeron unha nova forma de utilizar a tecnoloxía creando a súa propia app e algoritmos para a súa cooperativa de traballo, Mensakas. Tamén se utilizou o crowdfunding para financialo e difundir unha narrativa de traballo alternativa á de Silicon Valley.

Autor/a: María Soliña Barreiro , Aina Fernàndez Ano: 2020Titulo: O algoritmo xa non é o meu xefe: Apropiación tecnolóxica e (novas) estratexias mediáticas en Riders x Derechos e Mensakas Categoría: Artigo de divulgación Título revista/libro: Contracampo-Brazilian Journal of CommunicationVolume: 39Número: 1Páxina inicial: 65Páxina final: 83URL: https://periodicos.uff.br/contracampo/article/view/38404
© 2024 Estudos Audiovisuais