Archivo
"Tipo de publicación: Artigo científico"
As estratexias visuais da loita: traballadoras da limpeza e do fogar nas formas fílmicas híbridas de afrontar o real en España (2000-2020)
Este artigo estuda os documentais críticos e activistas realizados nos últimos vinte anos en España que abordam a situacióno de invisibilidade e explotación das empregadas domésticas e camareiras de hotel. Neses filmes, os trazos das loitas laborais impregnan a factura fílmica. Eses documentais caracterízanse polo traballo na dialéctica invisibilidade-visibilidade –…
Desafios e recomendacións para dotar a Europa de un protocolo de subtitulado de filmes na era dixital a través de tres estudos de caso
A través da análise das políticas culturais europeas e dos estudos de casos paradigmáticos, este artigo pon de relevo o vínculo entre o proceso de normalización das linguas minorizadas europeas e a práctica da subtitulación cinematográfica: esta última é unha actividade que precisa ser rexistrada con urxencia, xa que garante…
Media accountability in the age of social media: Participatory transparency of the audience in Spain
Os medios de comunicación promoven cada vez máis a participación do público. Tomando como punto de partida o concepto de transparencia participativa enunciado por Karlsson (2010), a nosa investigación estuda o papel activo da audiencia á hora de pedir contas aos medios de comunicación españois a través de diversas ferramentas…
Bilogía fílmica machadiana: La sombra de Caín sobre a ¡Hermosa tierra de España!
Xa superado o octoxésimo aniversario do falecemento de Antonio Machado, volvemos a nosa mirada cara a dúas películas cuxos discursos gravitan sobre unha fonda inmersión na súa obra e na súa personalidade. Dirixidas por Arturo Ruiz-Castillo entre o verán de 1952 e a primavera de 1953, La laguna negra xorde…
Principios Pedagóxicos do Cinema Educativo. Aproximación histórica ás súas orixes
O uso con fins educativos dos modernos medios de comunicación orixinou sempre expectativas ilusionantes, debate e controversia. Así ocorreu co cinema a principios do século XX, cando se fixo unha defensa do seu uso no ensino. O presente traballo proponse estudar aquel debate. Para iso leva a cabo unha análise…
YouTube como canle de distribución da prensa en España
Estamos asistindo a un desenvolvemento sen precedentes do tráfico web nos diarios nativos dixitais, de modo que xa podemos referirnos a unha convivencia manifesta entre estes medios e os matriciais. Esta fase emerxente dos nativos como cabeceiras de referencia na prensa española permítenos identificar unha revitalización do xornalismo dixital. Desde…
Modelo de análise para canles de YouTube: aplicación a medios nativos dixitais
Introdución e metodoloxía: Investígase a participación en Youtube dunha mostra internacional de periódicos nativos dixitais de referencia a partir dun modelo de análise proposta polos autores. Discusión: A avaliación ten en conta as variables que caracterizan os modelos xornalísticos de produción e distribución de contidos nos escenarios converxentes actuais tales…
Percepción social do xornalismo en España
O xornalismo está a experimentar cambios substanciais derivados da evolución tecnolóxica e da interacción social que esta evolución posibilita, en especial a participación dos públicos na construción do relato informativo. Á marxe dos medios de comunicación tradicionais e dixitais tamén foron xurdindo novas fórmulas paraperiodísticas que están a permitir a…
La Voz de Galicia: Ana Kiro, recepción e identidade nacional
Cando a obra artística dunha figura se identifica cunha identidade nacional determinada, esta convértese habitualmente en obxecto de disputa e dá lugar a lecturas en conflito. É o caso de Ana Kiro, cantante que desde os anos setenta se converteu nunha figura enormemente popular en Galicia ao abordar a experiencia…
Intersections between TikTok and TV: Channels and Programmes Thinking Outside the Box
O auxe da rede social TikTok fixo que os medios de comunicación se enfronten ás novas xeracións. A plataforma, que acolle bailes, retos e vídeos curtos divertidos, ten características únicas que obrigan a reinventar as estratexias das redes sociais. A televisión converteuse en social e expandiuse a novas plataformas, mentres…
© 2023 Estudos Audiovisuais