Archivo
"Etiqueta: Xornalismo"
Género e jornalismo. Representações e (in)visibilidades
Propostas para un tratamento informativo livre de tópicos sexistas

Looking for a Place in Social Media Without Getting Trapped in Networks
O xornalismo procura novas maneiras de asegurar a súa supervivencia nun contexto de reconfiguración dos medios e os procesos de comunicación. Próbanse diferentes opcións, mesmo sabendo o risco de ficar atrapado nalgunhas dimensións do mundo dixital. A medida que progresa o cambio, emerxen novas propostas, situadas entre tradicionais e enormes…
Trends in Journalism for Metamedia of Connectivity and Mobility
A evolución da sociedade en rede define as prácticas e tendencias xornalísticas. Mentres os elementos do xornalismo permanecen, non hai dúbida de que as posibilidades ofrecidas polas ferramentas existentes alimentan renovadas dimensións de experiencias, das que emerxen formatos e pezas que axudan os profesionais a desenvolver información de maior calidade,…
Periodismo de futuro y con futuro
O xornalismo ten presente e ten futuro. Dino moitos académicos, organizacións profesionais e actores sociais e políticos. Pero non é suficiente. Non se trata de conviccións desexos ou boas intencións. Os debates sobre o futuro do xornalismo, moi necesarios e oportunos nestes tempos de transformacións e cambios, alimentan pronunciamentos a…
La renovación del periodismo en la sociedad en red
O xornalismo volveuse complexo na complexa sociedade actual. Calquera achega ao xornalismo actual, por moi exhaustiva que pretenda ser, sempre corre o risco de resultar parcial porque no panorama mundial existen moitos matices xornalísticos. Non existe unha única forma de entender o xornalismo, aínda que hai uns principios básicos asumidos…
El fact checking como reclamo y como servicio en los cibermedios
Análisis de las experiencias de The Washington Post y The Guardian
O fact checking, un dos novos sistemas de verificación da información auspiciados pola tecnoloxía, parece gañar protagonismo nos principais cibermedios. O presente artigo analiza o modelo de fact checking desenvolvido por The Guardian e The Washington Post, onde se constata que os procesos verificadores se aplican fundamentalmente á información política…
O xornalismo en transición, a antesala dun modelo de ‘Total Journalism’
O Xornalismo vive unha profunda metamorfose no proceso de reconfiguración do ecosistema mediático. O impacto de internet nas rutinas xornalísticas marcou un antes e un despois na práctica profesional. Ninguén pon en dúbida que as alteracións introducidas foron relevantes. Tanto na pesquisa de material e na súa difusión houbo mudanzas.…
Software, statistics, and database management for data journalists
Hoxe en día a elaboración de pezas xornalísticas esixe renovadas competencias e habilidades por parte dos profesionais que elaboran a información. A adaptación do xornalista aos entornos dixitais ampliou os perfís profesionais. Un deses perfís, é o coñecido como xornalista de datos, que convive con outros novos perfís como os…
Mobile Devices: The New Challenge for the Newspaper and Book Industry in Spain
Este artigo analiza as mudanzas que os novos dispositivos móbiles introducen nas industrias culturais máis tradicionais europeas: a industria da imprensa e a editorial. Após avaliar a situación actual de ambos os sectores en España, reflexiónase sobre a mudanza real que está producíndose no ecosistema mediático por mor da irrupción…
Efecto inmersión y relevancia cognoscitiva en los vídeos de guerra en la Red
A maneira de representar a guerra e os conflitos sociais foi cambiando a medida que aqueles tamén mudaron: as últimas guerras de Irak ou de Afganistán, as primaveras árabes, as actuacións do Estado Islámico… As imaxes amateur difundidas por Internet están substituíndo aos relatos xornalísticos profesionais. Na súa condición de…
© 2021 Estudos Audiovisuais