Publicacións
Descubre as publicacións do Grupo de Estudos Audiovisuais

Future journalists’ fight against disinformation: analysis of university training offers and challenges in the Spanish context

A desinformación converteuse nun problema global que afecta a medios de comunicación, gobernos e cidadáns de todo o mundo. Ademais da perda de confianza nos medios e o enfraquecemento da súa influencia, a exposición a todo tipo de mensaxes nas redes sociais nos últimos anos achandou o camiño á desinformación, que se converteu nun reto considerable para o xornalismo. Segundo o Edelman Trust Barometer 2022, España é un dos países máis preocupados por este fenómeno (Edelman, 2022). Con todo, comparten esta preocupación as asociacións de xornalistas españolas? Que iniciativas de formación están a levarse a cabo para os futuros xornalistas para contrarrestar a propagación da desinformación? Como debería ensinarse o fact-checking na universidade? Este estudo pretende responder a estas preguntas utilizando unha dobre metodoloxía. En primeiro lugar, levou a cabo unha revisión e unha análise das distintas iniciativas de formación para estudantes de grao e de máster universitario. A continuación, realizáronse 15 entrevistas en profundidade a expertos, entre os que se atopaban fact-checkers, xornalistas experimentados e representantes de asociacións sectoriais, para coñecer a súa opinión sobre o fact-checking e a desinformación. Os principais resultados mostran que as universidades españolas ofrecen poucas iniciativas formativas relacionadas co fact-checking, sobre todo no nivel de grao, aínda que cada vez hai máis graos e másteres universitarios específicos sobre este tema. Ademais, a maioría dos entrevistados consideran que a formación especializada da próxima xeración de xornalistas é un factor crave para loitar contra a desinformación, e dan pautas para conseguilo.
Autor/a: Marta Pérez Pereiro , Victoria Moreno-Gil, María-Ángeles Chaparro-Domínguez Ano: 2023Titulo: Future journalists’ fight against disinformation: analysis of university training offers and challenges in the Spanish context Categoría: Artigo científico Título revista/libro: Communication & SocietyVolume: 36Número: 2Páxina inicial: 171Páxina final: 185Cidade: PamplonaPaís: EspañaURL: https://doi.org/10.15581/003.36.2.171-185
© 2024 Estudos Audiovisuais