Archivo
"Etiqueta: Fotografía: usos e discursos"
Fotografías desde donde el mundo se llama Galicia
Se o noso obxectivo de base é reconstruír a historia do fotoperiodismo en Galicia desde a foto como parte do discurso xornalístico, iso obríganos a constatar algunhas reservas que inutilizan un relato lineal ao non poder equiparar, e menos tratándose dunha institución social como a prensa, o período que conduce…
Tres fotografías: dende onde o mundo se chama Galicia
En "Tres fotografías: dende onde o mundo se chama Galicia" trátase o papel decisivo que xoga a prensa gráfica na configuración do espazo público, na idea de cidadanía e na construción do imaxinario social á par de constatar que non son reducibles á mesma categoría de análise os anos da…
Ausencia y representación, mirada y poder: la imagen que no vimos de Bin Laden
La foto de Barak Obama y su grupo de colaboradores, atentos todos a una pantalla que ofrecía información sobre la operación que desembocó en la muerte de Bin Laden, constituye hoy el referente visual que informa de aquel hecho trascendental. Ante la ausencia de la imagen del cadáver del líder…
Ver y querer ver. Foto de guerra contra periodismo
Que mortos merecen ser chorados e cales, simplemente, catalogados? Como reactualizar o papel sustantivo que tivo a imaxe de conflitos violentos? Unha carta de MacCullin publicada en The Times o 17 de xullo de 1982 trata sobre a prohibición de fotografiar Malvinas: "viron na miña experiencia en materia de reportaxe…
New habits in smartphones photo management
Neste artigo revísanse os hábitos de uso e xestión das fotografías nos teléfonos intelixentes. Nun momento en que o smartphone é o produto tecnolóxico máis universal, sendo a súa cámara fotográfica un dos seus elementos máis importantes, xorde a hipótese de que os hábitos fotográficos actuais dos usuarios resaltan a…
Isto non é unha foto
Spanish Documentary Photo: A Kind of Paradox
¿Herencia de la Fotografía?: Si
El doble bucle de la foto
Fotografía do monumento, fotografía do movemento
© 2019 Estudos Audiovisuais