Publicacións
Descubre as publicacións do Grupo de Estudos Audiovisuais

Propuesta de alfabetización mediática ante los estereotipos de género en los medios de comunicación.

Resultados y valoración de 'Rostros de Mujer'.

Educar na sociedade actual require avanzar cara a novas formas de alfabetización que favorezcan unha actitude crítica cara aos medios de comunicación, como responsabilidade compartida por diversos actores. Neste traballo proponse un recurso innovador para mellorar a educación mediática dirixida a diferentes colectivos, abordando os estereotipos sexistas que aparecen en diferentes medios, mediante a ludoteca virtual “Rostros de Muller”. A continuación preséntanse os resultados obtidos trala súa implementación, así como a valoración dun grupo de expertos e expertas aos que se entrevistou. As conclusións permítennos progresar cara ao logro dunha cidadanía mediática, que interactúa cos medios de comunicación, analizando criticamente as mensaxes e as pantallas, grazas ao desenvolvemento da competencia mediática.

Autor/a: Ana Isabel Rodríguez Vázquez , Rosa García Ruiz, Ignacio Aguaded Gómez Ano: 2015Titulo: Propuesta de alfabetización mediática ante los estereotipos de género en los medios de comunicación. Categoría: Artigo científico Título revista/libro: Prisma Social. Revista de Ciencias SocialesNúmero: 13Páxina inicial: 576Páxina final: 609ISSN: 1989-3469URL: http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/numeros/13/secciones/abierta/a_03_alfabetizacion_mediatica.html
Descarga a publicación
© 2024 Estudos Audiovisuais