Publicacións
Descubre as publicacións do Grupo de Estudos Audiovisuais

Cines nacionales y lenguas no hegemónicas. La invisibilidad del gallego frente a las políticas de diversidad cultural

En liña cos postulados da Axenda 2020 respecto ao rol estrutural do cinema na configuración da(s) identidade(s) europea(s), o artigo destaca a trascendencia das cinematografías nacionais en linguas non hexemónicas na consecución dunha cultura europea diversa. Desde esta perspectiva, asúmese o estudo de caso do cinema en Galicia, e analízase a presenza (ou, para ser máis exactos, a ausencia) da versión orixinal galega nas longametraxes cinematográficas estreadas entre 2008 e 2012. A proposta xorde ao abeiro do proxecto de I+D+i “Cara a un Espazo Dixital Europeo. O papel das cinematografías pequenas en versión orixinal” (Ministerio de Economía y Competitividad. Ref. CSO2012- 35784).

Autor/a: Marta Pérez Pereiro Silvia Roca Baamonde Ana Isabel Rodríguez Vázquez Ano: 2016Titulo: Cines nacionales y lenguas no hegemónicas. La invisibilidad del gallego frente a las políticas de diversidad cultural Categoría: Artigo científico Título revista/libro: CIC. Cuadernos de Información y ComunicaciónNúmero: 21Páxina inicial: 157Páxina final: 177ISSN: 1135-7991URL: https://doi.org/10.5209/CIYC.52881
Descarga a publicación
© 2024 Estudos Audiovisuais