Archivo
"Etiqueta: Estudos en música popular"
Propuesta de alfabetización mediática ante los estereotipos de género en los medios de comunicación.
Resultados y valoración de 'Rostros de Mujer'.
Educar na sociedade actual require avanzar cara a novas formas de alfabetización que favorezcan unha actitude crítica cara aos medios de comunicación, como responsabilidade compartida por diversos actores. Neste traballo proponse un recurso innovador para mellorar a educación mediática dirixida a diferentes colectivos, abordando os estereotipos sexistas que aparecen en…
Infome Orquestras de Galicia 2011/2012 (As verbenas)

Festivais de difusión identitaria. Máis alá da música

Comunicación e imaxe suxerida nas formacións orquestrais de Galicia

Como complemento á análise estética e técnica dos carteis das orquestras galegas, este traballo ten como obxectivo profundizar nos seus elementos discursivos e detectar a posible existencia de discursos latentes nos afiches analizados.
Comunicación e imaxe gráfica nas formacións orquestrais de Galicia

A popularización do fonógrafo en Galicia: 1878-1895

As innovacións tecnolóxicas na historia da sociedade moderna tiveron un papel fundamental na popularización da música. O rexistro e a reprodución sonora a partir de soportes físicos, desde os primitivos papeis encerados e os cilindros de estaño ou cera ata os máis modernos formatos dixitais, axudou á difusión de xéneros,…
Una aproximación al cine del fan: las gravaciones caseras de conciertos pop
Este artigo explora o fenómeno das gravacións caseiras de concertos de música pop como posible exemplo dunha proposta terminolóxica fo "cine do fan". Mediante a análise fílmica de numerosos vídeos de concertos extraídos de Internet e filmes que os empregan, o texto busca comprender se a identidade fan condiciona a…
Festas e música popular en Sanxenxo na última década do século XIX. A visión dende a prensa

Do palco ao escenario. Unha aproximación analítica á industria da música nas festas populares de Galicia. (e-pub)

Terra, Festas e Música Popular. Pequenas historias de Vedra de 1891 a 1900

© 2019 Estudos Audiovisuais