Archivo
"Etiqueta: Estudos en música popular"
La Voz de Galicia: Ana Kiro, recepción e identidade nacional
Cando a obra artística dunha figura se identifica cunha identidade nacional determinada, esta convértese habitualmente en obxecto de disputa e dá lugar a lecturas en conflito. É o caso de Ana Kiro, cantante que desde os anos setenta se converteu nunha figura enormemente popular en Galicia ao abordar a experiencia…
Unha aproximación ao escenario laboral da industria da música en Galicia

A industria musical en Galicia, pola súa dimensión, estratexia, elementos identitarios, autoría, emprendemento... precisa de estudos puntuais e de seguimento no tempo que amosen a súa realidade e a súa evolución. Cos datos obtidos e as hipóteses expostas nestes traballos sectoriais, estaremos en condicións de acadar propostas e estratexias fundamentadas…
Registrar el concierto pop: usos amateurs de las tecnologías digitales de imagen y sonido
As tecnoloxías de gravación de audio e de vídeo evolucionaron de forma relativamente paralela. Nos dous casos o seu custe abaratouse, o seu manexo fíxose máis sinxelo e, en consecuencia, o seu uso xeralizouse. Na actual era dixital, o acceso de usuarios non profesionais a estas tecnoloxías dota de capacidade…
Un cinema do fan. Os fans e as gravacións amadoras nos modos de representación da música en directo

Hoxe en día, os concertos e demais eventos en directo xa non son rexistrados exclusivamente por profesionais. En calquera actuación, como en calquera ámbito da vida cotiá, podemos ver un monte de teléfonos móbiles e cámaras rexistrando o que acontece. O acceso xeralizado ás tecnoloxías de captación de imaxe que…
Propuesta de alfabetización mediática ante los estereotipos de género en los medios de comunicación.
Resultados y valoración de 'Rostros de Mujer'.
Educar na sociedade actual require avanzar cara a novas formas de alfabetización que favorezcan unha actitude crítica cara aos medios de comunicación, como responsabilidade compartida por diversos actores. Neste traballo proponse un recurso innovador para mellorar a educación mediática dirixida a diferentes colectivos, abordando os estereotipos sexistas que aparecen en…
Informe Orquestras de Galicia 2011/2012 (As verbenas)

Festivais de difusión identitaria. Máis alá da música

Comunicación e imaxe suxerida nas formacións orquestrais de Galicia

Como complemento á análise estética e técnica dos carteis das orquestras galegas, este traballo ten como obxectivo profundizar nos seus elementos discursivos e detectar a posible existencia de discursos latentes nos afiches analizados.
Comunicación e imaxe gráfica nas formacións orquestrais de Galicia

A popularización do fonógrafo en Galicia: 1878-1895

As innovacións tecnolóxicas na historia da sociedade moderna tiveron un papel fundamental na popularización da música. O rexistro e a reprodución sonora a partir de soportes físicos, desde os primitivos papeis encerados e os cilindros de estaño ou cera ata os máis modernos formatos dixitais, axudou á difusión de xéneros,…
© 2024 Estudos Audiovisuais