Publicacións
Descubre as publicacións do Grupo de Estudos Audiovisuais

El Espéctaculo de lo Real en el Texto Televisivo: Gran Hermano

Este traballo ten por obxecto o estudo do Espectáculo do Real Televisivo (ERT), en xeral, así como a análise dun formato televisivo paradigmático do ERT, “GRAN HERMANO”, en particular. A investigación divídese en catro capítulos. O primeiro dedicado ao estudo das principais escolas do pensamento que se ocuparon do fenómeno da construción sociocomunicativa da realidade, o segundo, á análise da produción mediática da realidade, o terceiro, á cofrontación das nocións de “Realidade” e “Espectáculo” no texto televisivo (desde a perspectiva teórica da Teoría do Texto), no último capítulo, desenvolvemos unha análise textual dun formato paradigmático do ERT: o programa televisivo “GRAN HERMANO” (Tele 5).

Autor/a: Enrique Castelló Mayo Ano: 2005Titulo: El Espéctaculo de lo Real en el Texto Televisivo: Gran Hermano Categoría: Libro Editorial: Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad Complutense de Madrid (Colección Tesis Doctorales- Ciencias Sociales)ISBN: 84-669-2180-XURL: https://www.researchgate.net/publication/39158910_El_espectaculo_de_lo_real_en_el_texto_televisivo_Gran_Hermano
© 2024 Estudos Audiovisuais