Publicacións
Descubre as publicacións do Grupo de Estudos Audiovisuais

Percepción social do xornalismo en España

O xornalismo está a experimentar cambios substanciais derivados da evolución tecnolóxica e da interacción social que esta evolución posibilita, en especial a participación dos públicos na construción do relato informativo. Á marxe dos medios de comunicación tradicionais e dixitais tamén foron xurdindo novas fórmulas paraperiodísticas que están a permitir a circulación de contidos falsos ou malintencionados. Estas circunstancias fan presaxiar que o xornalismo está a atravesar unha crise de credibilidade e confianza. Para comprobalo estableceuse unha metodoloxía cuantitativa orientada ao resultado e realizouse unha enquisa a cidadáns en España (n = 700). Investigouse a percepción da cidadanía acerca do seu propio coñecemento informativo, a figura do xornalista como elemento de confianza, os valores que confiren credibilidade á información e a incidencia da desinformación. Os resultados demostran que a poboación española evita unha dieta mediática monomedia, aínda que é crítica coa disposición de información de calidade no contexto actual. A radio é o medio que máis confianza transmite e a credibilidade asóciase ao profesional por encima do medio onde traballa. As presións do poder e a desinformación constitúen as principais ameazas para a profesión xornalística, que unicamente pode recuperar a súa credibilidade mediante unha aposta firme pola verdade.

Autor/a: Ana Isabel Rodríguez Vázquez , José Sixto-García, Xosé Soengas-Pérez, Jorge Vázquez-Herrero, Xosé López-García Ano: 2021Titulo: Percepción social do xornalismo en España Categoría: Artigo científico Título revista/libro: AdComunicaNúmero: 22Páxina inicial: 191Páxina final: 210URL: https://doi.org/10.6035/2174-0992.2021.22.11
© 2024 Estudos Audiovisuais