Publicacións
Descubre as publicacións do Grupo de Estudos Audiovisuais

Media accountability in the age of social media: Participatory transparency of the audience in Spain

Os medios de comunicación promoven cada vez máis a participación do público. Tomando como punto de partida o concepto de transparencia participativa enunciado por Karlsson (2010), a nosa investigación estuda o papel activo da audiencia á hora de pedir contas aos medios de comunicación españois a través de diversas ferramentas en liña. Estudamos o papel da audiencia analizando as percepcións de dous actores principais: os xornalistas e os cidadáns. Adoptouse unha metodoloxía dobre: unha enquisa por cuestionario a 228 xornalistas en activo en España e seis paneis de grupos focais con usuarios dos medios. Os principais resultados mostran que os xornalistas non son optimistas sobre a eficacia dos instrumentos de rendición de contas utilizados pola audiencia. Os usuarios valoran positivamente poder participar no proceso xornalístico, aínda que cren que os xornalistas deben desempeñar en última instancia o papel de verificadores de feitos dos contidos xerados polos usuarios.

Autor/a: Marta Pérez Pereiro , María Ángeles Chaparro, Ruth Rodríguez Martínez Ano: 2021Titulo: Media accountability in the age of social media: Participatory transparency of the audience in Spain Categoría: Artigo científico Título revista/libro: Global Media and Communication Volume: 17Número: 3Páxina inicial: 281Páxina final: 296URL: https://doi.org/10.1177/1742766521990417
© 2024 Estudos Audiovisuais