Archivo
"Tipo de publicación: Capítulo de libro"
Comunicación, Cultura, Internacionalización. Á volta do compromiso intelectual
A Intimidade da Imaxe
Prologue. National Identities at the Crossroads. Literature, Stage and Visual Media in the Iberian Peninsula
Alma Pneumática/Alma neumática/Pneumatic Soul
Le droit à l’autodétermination
La variante lusófona
Hacia el Total View y la medición integrada: la televisión pública y su conexión con la audiencia
A Total Brand/Total View/Total Audience, medición total, integrada e crossmedia, é o destino final inmediato dos cambios que se avanzan nos sistemas de medición de audiencia. Malia que non todo o valor está no cuantitativo, a televisión pública, como o resto de medios no actual ecosistema de comunicación dixital, afronta…
As pasaxes múltiples: apuntamentos sobre as relacións de investigación da Galiza co espazo Iberoamericano
A intersección entre os dous ámbitos que esta obra colectiva denomina “Mundo Iberoamericano”, o ámbito lusófono máis o hispanófono, foi un dos albos que orientou o desenvolvemento de liñas significativas e programas de investigación no marco da Universidade de Santiago de Compostela, USC, en colaboración estreita coa Asociación Galega de…
Galicia en V.O. El cine militante y el lugar de Llorenç Soler en la construcción del cine gallego contemporáneo
Entre 1976 e 1978 Llorenç Soler roda en Galiza catro mediometraxes que se converten en referencia do cinema militante, do cinema en lingua galega e da signatura do propio cineasta. A paisaxe do cinematógrafo dos anos 70 en Galicia; os textos, os recordos, a descrición que o autor realiza do…
© 2019 Estudos Audiovisuais