Archivo
"Tipo de publicación: Capítulo de libro"
Hacia el Total View y la medición integrada: la televisión pública y su conexión con la audiencia
La Total Brand/Total View/Total Audience, medición total, integrada y crossmedia, es el destino final inmediato de los cambios que se avanzan en los sistemas de medición de audiencia. Aunque no todo el valor está en lo cuantitativo, la televisión pública, como el resto de medios en el actual ecosistema de…
As pasaxes múltiples: apuntamentos sobre as relacións de investigación da Galiza co espazo Iberoamericano
A intersección entre os dous ámbitos que esta obra colectiva denomina “Mundo Iberoamericano”, o ámbito lusófono máis o hispanófono, foi un dos albos que orientou o desenvolvemento de liñas significativas e programas de investigación no marco da Universidade de Santiago de Compostela, USC, en colaboración estreita coa Asociación Galega de…
Galicia en V.O. El cine militante y el lugar de Llorenç Soler en la construcción del cine gallego contemporáneo
Entre 1976 e 1978 Llorenç Soler roda en Galiza catro mediometraxes que se converten en referencia do cinema militante, do cinema en lingua galega e da signatura do propio cineasta. A paisaxe do cinematógrafo dos anos 70 en Galicia; os textos, os recordos, a descrición que o autor realiza do…
Falsos e información na televisión, en Falso pero crible. A metamorfose mediática

La audiencia como factor determinante de las políticas de programación

Contradicciones sobre la telebasura
Prensa e novas tecnoloxías

Televisións Locais en Galicia. 20 anos de andadura
A importancia da tecnoloxía no proceso informativo: ventaxas e perigos, en Jornalismo de referencia (Jorge Pedro Sousa, Ed.)

A televisión local en Galicia. Inquedanzas e problemas non resoltos cara o futuro dixital e a concentración
© 2019 Estudos Audiovisuais