Archivo
"Tipo de publicación: Informe científico técnico"
Lingua e sociedade en Galicia
Resumo de resultados 1992-2016

O artigo ofrece unha ampla revisión da situación social da lingua galega, comezando cunha breve historia do seu contacto co castelán e centrada especialmente nos cambios sociolingüísticos das últimas décadas, despois da súa oficialización como “lingua propia” da Comunidade Autónoma de Galicia. O traballo presenta e analiza datos estatísticos sobre…
© 2022 Estudos Audiovisuais